Lšdps atstovai susitiko su panevėžio miesto vadovais

Profesinei sąjungai atstovavo jos primininko pavaduotojas A.Jurgelevičius, Aukštaitijos regiono susivienijimo pirmininkas E.Gaigalas, Panevėžio miesto susivienijimo pirmininkė N.Staišiūnienė, jos pavaduotoja A.Jacevičienė, miesto mokyklose veikiančių organizacijų pirmininkės.


Susitikimas vyko gana įtemptai. LŠDPS ir Panevėžio m. ŠDPS susivienijimo atstovai reiškė savo požiūrį į tai, kad miesto valdžia negatyviai reaguoja į profesinės sąjungos veiklą, prašė mero pareikšti savo poziciją dėl socialinio dialogo.


Meras V.Matuzas, pažymėjęs, kad veikia miesto trišalė taryba, į kurią įeina daug mieste veikiančių profsąjungų, pasiūlė deleguoti savo atstovą. Tačiau Panevėžio m. ŠDPS susivienijimas pageidavo atskiro trišalio susitarimo, į kurią dar be profesinės sąjungos ir savivaldybės įeitų  miesto švietimo įstaigų vadovų asociacija.


Svarstant informavimo klausimą, buvo pasiūlyta savivaldybėje įsteigti atskirą langelį, kuriame bus teikiama visa informacija susijusi su švietimu mieste.


Įvyko ypač aštri diskusija dėl Panevėžio 9 vidurinės mokyklos direktorės O.Bielinskienės vadovavimo mokyklai, kadangi mokyklos profsąjunga iniciavo šios vadovės veiklos patikrą, kurią atlikus paaiškėjo, jog mokyklai vadovauja vadovė neturinti reikiamos kompetencijos, rasta daugybė įstatymų pažeidimų. Tačiau miesto taryba, užuot ją atleidusi iš darbo, skyrė pastabą.


Nepaisant diskusijų, Panevėžio meras V.Matuzas įpareigojo pavaduotoją P.Luomaną rengti trišalį susitarimą su vadovais, savivaldybe ir LŠDPS Panevėžio susivienijimu. Švietimo skyriaus vedėjas Dainius Šipelis įpareigotas visą informaciją, susijusią su švietimo reikalais mieste, teikti profesinei sąjungai.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!