Susitiko su švietimo ir mokslo ministru

Pasak Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko Alekso Bružo, susitikimas su ministru buvo naudingas. Sutarta, kad reikia pradėti vykdyti susitarimą, tam tikslui bus sudarytos bendros darbo grupės, aptartas finansavimas.


Susitarime, be mokytojų atlyginimo didinimo klausimo, susitarta dėl auklėtojo pareigybės įvedimo, dėl ikimokyklinių įstaigų reikalų, dėl mokinio krepšelio metodikos peržiūrėjimo.


Po susitikimo ministerijoje vyko LŠDPS prezidiumo posėdis, jame buvo apsvarstyti Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pozicija ir vaidmuo, siekiant susitarimą su ŠMM įgyvendinti pradiniame etape, darbo grupių kūrime ir tolesniame darbe. Apsvarstyta ugdymo įstaigų direktorių veikla, vaidmuo, jų atlyginimo dydžio atitikmuo, atsižvelgiant į kitas švietimo sistemoje dirbančių darbuotojų kategorijas. Priimti nutarimai toliau organizuoti mokytojų konferencijas Marijampolėje, Kaišiadoryse, Alytuje, Utenoje, Šiauliuose. Apsvarstyta 2006 metų Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos sąmata.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!