Renata grigaravičiūtė – laikinai eis pirmninkės pareigas

Ji eiti pareigas pradės kovo viduryje, kai profsąjungos pirmininkė Ingrida Mazaliauskienė išeis nėštumo ir gimdymo atostogų.


Posėdyje pritarta 2005 metų pajamų ir išlaidų sąmatai, patvirtintas 2006 metų biudžetas. 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!