Siūloma diferencijuoti nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokas

Nutarta, kad darbdaviai mokėtų diferencijuotas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokas, kurių dydis priklausytų nuo asmenų, nukentėjusių dėl mirtinų ar sunkių nelaimingų atsitikimų jų įmonėse, skaičiaus.


Šiuo metu visi draudėjai už savo darbuotojus moka vienodo dydžio nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmoką – 0,3 proc. nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio sumos.


Didžiausią įmoką turės mokėti draudėjai, kurių įmonėse per paskutiniuosius 3 kalendorinius metus įvyko mirtini arba daug sunkių nelaimingų atsitikimų darbe ar ūmių profesinių ligų. Šie draudėjai būtų priskiriami I rizikingumo grupei, kurios įmokos tarifas sudarytų 1,0 proc. arba būtų 0,7 proc. didesnis už dabartinį tarifą.


II grupei priklausys draudėjai, kurių įmonėse per vertinimo laikotarpį buvo sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe ar mirtini, tačiau įvykę ne paskutiniais metais, o anksčiau. Šios grupės draudėjams įmokos tarifas būtų 0,53 proc. arba 0,23 proc. didesnis už dabartinį tarifą.


III grupę sudarys draudėjai, kurių įmonėse nebuvo nei sunkių, nei mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe, mokėtų mažiausio dydžio įmoką – tik 0,28 proc. arba 0,02 proc. mažiau negu dabar.


Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifai pagal grupes ir draudėjų priskyrimas grupėms bus tvirtinami vieneriems kalendoriniams metams.


Pasak projekto rengėjų, diferencijuojant nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifą, siekiama skatinti draudėjus labiau rūpintis savo darbuotojų sveikomis ir saugiomis darbo sąlygomis.


Nauja tvarka įsigalios nuo 2006 metų sausio 1 dienos.


www.LPSK.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!