Korporacinė socialinė atsakomybė – sėkmingo verslo strategijos dalis

Šį renginį organizuoja Jungtinių Tautų Vystymo programa Lietuvoje kartu su asociacija „Investor‘s Forum“ bei Tarptautiniu verslo lyderių forumu.


Seminare bus svarstomi aktualiausi korporacinės socialinės atsakomybės, kuria grindžiamas Juntinių Tautų „Pasaulinis susitarimas“, klausimai. Seminaro tikslas – supažindinti įmones ir organizacijas, kurioms nesvetimos atsakingo verslo idėjos, su būdais ir priemonėmis, kaip diegti atsakingo verslo principus į įmonės verslo strategiją bei komunikuoti šių principų įgyvendinimo praktiką savo partneriams ir visuomenei. Tikimasi, kad renginys padės įmonėms peržiūrėti savo verslo strategiją įvertinant konkretaus verslo poveikį aplinkai bei visuomenei ir nubrėžti kryptis, kurios padės įgyvendinti korporacinę socialinę atsakomybę praktikoje.


Pasaulinis susitarimas – Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus Kofi Anano iniciatyva, kuria verslo įmonės skatinamos vykdyti savo veiklą remiantis žmogaus teisių, darbuotojų teisių ir aplinkos apsaugos principais bei neprisidėti prie korupcijos paplitimo. Atsakingas verslas grindžiamas šiais principais, Europos Sąjungos valstybėse narėse jau tapęs verslo kasdienybe, kadangi padeda saugoti įmonės reputaciją, pritraukti investuotojus ir partnerius, taupyti gamybos kaštus ir suartinti įmonę su visuomene.


www.LPSK.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!