Profesinių sąjungų konfederacija grasina protesto akcija

Profesinių sąjungų konfederacijos valdyba  reikalauja, kad Vyriausybė iki realios skurdo ribos, siekiančios 326 litus, padidintų neapmokestinamąjį pajamų dydį, valstybės remiamas pajamas bei bazinę pensiją, o minimalų gyvenimo lygį (MGL) iki skaičiuojamojo MGL – 217,4 litų. Padidintą MGL naudoti socialinių pašalpų dydžio apskaičiavimui bei įstatymu įtvirtinti minėtų minimalių dydžių indeksavimo kriterijus ir tvarką. 


Taip pat reikalaujama garantuoti darbo užmokesčio ir socialinių išmokų indeksavimą pagal vartojimo kainų didėjimą arba bendrojo vidaus produkto (BVP) augimą, atsižvelgiant į tą rodiklį, kuris auga sparčiau, įstatymu įtvirtinti kriterijus ir tvarką, pagal kurią būtų indeksuojamas darbo užmokestis bei įvesti progresyvinius gyventojų pajamų mokesčio tarifus.


Profesinių sąjungų konfederacijos valdybos nuomone, įgyvendinus šiuos reikalavimus būtų užtikrintos geresnės gyvenimo sąlygos Lietuvos gyventojams bei mažėtų skurdas, nes 16,1 procento šalies gyventojų vis dar gyvena žemiau skurdo ribos.


Kitą savaitę Profesinių sąjungų konfederacija įteiks šiuos reikalavimus Vyriausybei ir siūlys sudaryti darbo grupes iš profsąjungų ir Vyriausybės atstovų bei pradėti derybas.
Jeigu Vyriausybė neatsižvelgs į profesinių sąjungų reikalavimus bei siūlymą derybomis spręsti visiems Lietuvos gyventojams aktualias problemas, Profesinių sąjungų konfederacija pradės pasirengimą masinei protesto akcijai.


Profesinių sąjungų konfederacijos valdybos reikalavimus Vyriausybei ketina palaikyti ir kiti du nacionaliniai profesinių sąjungų centrai – „Solidarumas“ ir Lietuvos darbo federacija. Taip pat tikimasi, jeigu Vyriausybė atsisakys pradėti derybas su profsąjungomis, į gatves kovoti už geresnes gyvenimo sąlygas išeis tūkstančiai Lietuvos gyventojų.


Daugiau informacijos:


Artūras Černiauskas
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas


Tel. 8 5 2496436, 8 687 33605


Gediminas Petrauskas
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos
atstovas ryšiams su visuomene


Tel. 8 5 2496921, 8 610 06663

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!