Darbo užmokesčio augimas nepakankamas, teigia profesinės sąjungos

Profesinių sąjungų nuomone, pridėtinė vertė, kuri sukuriama tiek darbuotojų, tiek darbdavių tarpusavyje paskirstoma neteisingai, o kolektyvinėse sutartyse nėra tariamasi dėl bendrų pasidalijimo principų.


Nors šių metų birželio 13 dieną nacionalinės profsąjungų ir darbdavių organizacijos pasirašė susitarimą dėl darbų ir pareigybių vertinimo metodikos taikymo įmonėse ir organizacijose, tačiau ši metodika daugumoje pramonės įmonių, priklausančių Lietuvos pramonininkų konfederacijai ir Lietuvos Verslo darbdavių konfederacijai, iki šiol netaikoma. Profsąjungų teigimu,  daugumai šalies pramonės įmonių darbuotojų darbo apmokėjimo sistema yra nesuprantama.


Anot pramonės sektoriuje veikiančių profsąjungų, atskirose įmonėse derėtis dėl darbo apmokėjimo sudėtinga, nes vengiama darbo užmokesčio didinimą sieti su įmonės ekonominės veiklos rezultatais, periodiškai įvertinti vartojimo kainų indekso pasikeitimus ir teikti darbuotojų atstovams reikiamą informaciją.


Atsižvelgiant, kad pasaulyje vis labiau plinta socialiai atsakingo verslo strategija, dabartinė Vyriausybės ir darbdavių organizacijų darbo apmokėjimo politika, profesinių sąjungų vertinimu, yra netoliaregiška ir neužtikrinanti darbuotojams galimybių kelti kvalifikaciją, skirti pakankamai lėšų vaikų išsilavinimui bei lemianti masinę kvalifikuotos darbo jėgos migraciją iš Lietuvos.


Profesinių sąjungų konfederacijos pramonės sektoriuje veikiančios profsąjungos palaikys visų profsąjungų ir kitų nevyriausybinių organizacijų veiksmus, siekiant užtikrinti, kad Lietuvos dirbantiesiems būtų mokamas deramas darbo užmokestis, padėsiantis garantuoti darbuotojų ir jų šeimų orų gyvenimą.


Kontaktinis asmuo:


Gražina Gruzdienė
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Pramonės profsąjungų, Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė
Tel. 8 5 2626168, 8 687 17586

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!