Studentų mitingą palaiko profesinių sąjungų konfederacijos jaunimas

„Pritariame, kad aukštasis mokslas tėra tik deklaruojamas kaip prioritetas“, – teigiama palaikymo laiške.


Profsąjungų konfederacijos Jaunimo centras pritaria studentų iškeltiems reikalavimams, kad aukštajam mokslui būtų skiriamas finansavimas pagal Vyriausybės patvirtintas metodikas, užtikrinama studijų kokybė bei gerinama studentų socialinė padėtis.


Anot profsąjungų jaunimo laiško, valstybė per mažai dėmesio skiria tiek besimokančiam, tiek studijuojančiam, tiek dirbančiam jaunimui. Tai akivaizdžiai įrodo masiškas žmonių išvykimas iš Lietuvos. Profsąjungų konfederacijos jaunimas jau siekė atkreipti valdžios dėmesį į didėjančią emigraciją ir jos pasekmes.


„Tikimės, kad veikdami kartu pagaliau priversime šalies vadovus pradėti galvoti ne vien tik apie save“, – rašoma laiške Studentų atstovybių sąjungai.


LPSK

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!