Bus tęsiama saugių statybų kampanija

Darbo inspektoriai, tikrindami statybas šiame kampanijos etape, pagrindinį dėmesį kreips į tai, kaip įmonės šalina ankstesniu laikotarpiu nustatytus norminių teisės aktų pažeidimus.


Tokia kampanija vykdoma visose naujose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse, kur statybų sektoriuje 100 tūkst. darbuotojų tenka 24 žuvusieji. Senosiose ES šalyse žūčių skaičius statybų sektoriuje (100 tūkst. darbuotojų – 13 žuvusiųjų) yra daugiau nei dvigubai didesnis negu kituose sektoriuose (5 žuvusieji).


Saugių statybų kampaniją pradėta vykdyti 2003 metais visose ES šalyse, įgyvendinant Europos Sąjungos 2002 – 2006 metų saugos ir sveikatos darbe strategiją, Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros bei ES vyriausiųjų darbo inspektorių komiteto iniciatyva. Ja siekiama sukurti saugesnę, sveikesnę ir produktyvesnę darbo aplinką statybų sektoriuje. Kampanija, kurios iniciatyvą palaikė Europos Komisija, tęsėsi ir 2004 metais.


VDI duomenimis, pernai Lietuvoje, palyginti su 2003 metais, mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe statyboje skaičius išaugo nuo 21 atvejo iki 30. Statybų sektoriuje, kur dirba apie 6 proc. visų šalies dirbančiųjų, įvyko beveik 30 proc. sunkių, net 33 proc. visų mirtinų nelaimingų atsitikimų. Šio sektoriaus įmonėse išaiškinama du kartus daugiau nei kituose sektoriuose darbo ir poilsio laiko režimo pažeidimų, kas antras jose pernai žuvo neblaivus, jame taip pat dirbo daugiau nei trečdalis visų nustatytų nelegaliai dirbančiųjų.


Šiais metais, palyginti su 2004 metų tuo pačiu laikotarpiu, mirtinų nelaimingų atsitikimų skaičius statybose išaugo trečdaliu, o sunkių – net tris kartus. Per aštuonis mėnesius statybose žuvo 20 darbuotojų, 44 – sunkiai sužaloti.


Informacija parengtą pagal Valstybinės darbo inspekcijos pranešimą spaudai

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!