Europos profsąjungos diskutavo apie mokytojų darbo sąlygas

Seminare dalyvavo 25 ES šalių profesinių sąjungų ir 3-jų šalių kandidačių atstovai.


Pagrindinius pranešimus skaitė ETUCE generalinis sekretorius Martinas Romeris ir šios organizacijos  patarėjas Riku Matilainen.


Europos valstybių švietimo profsąjungų atstovai diskutavo ir dalinosi patirtimi apie jų šalyse esamas mokytojų darbo sąlygas, darbo laiką, darbo užmokestį. Buvo ieškoma efektyvių kelių ir būdų, kad, lyginant su senosiomis ES šalimis, mokytojai turėtų geras darbo sąlygas bei gautų atlygį pagal užimamą vietą ir svarbą visuomenėje.


LPSK informacija