Kovo 7 dieną trakų rajono kultūros darbuotojai pradeda streikąTrakų rajono kultūros darbuotojų profesinė sąjunga, vadovaudamasi LR Profesinių sąjungų įstatymo 15 straipsniu, 22 straipsniu bei Trakų rajono kultūros darbuotojų sąjungos nuostatų 2.1 punktu, LR DK reglamentuojančio kolektyvinius darbo santykius, 2005 metų sausio 28 dieną pateikė savo reikalavimus, į kuriuos negavo jokio atsakymo. Trakų rajono kultūros darbuotojų profesinė sąjunga, vadovaudamasi LR DK 72,73 straipsniais, 2005 metų vasario 7 dieną raštu Nr. 2 prašė sudaryti taikinimo komisiją, kuri yra privaloma pagal LR DK iškeltų reikalavimų sprendimui. Atsakymo negauta.


Išnaudojusi visas galimybes išspręsti kilusį konfliktą, pateikusi siūlymus Tarybai dėl etatų mažinimo, ieškojusi kontakto su rajono savivaldybe ir negavusi jokio atsakymo, Trakų rajono kultūros darbuotojų profesinė sąjunga 2005 metų vasario 21 dieną bendrame darbuotojų susirinkime priėmė sprendimą streikuoti. Susirinkime dalyvavo 60 darbuotojų. Už streiką balsavo 59, prieš buvo 1.


Nutarta streikuoti nuo 2005 metų kovo 7 dienos 8 valandos.


Streiko pobūdis – tikrasis.


Streiko motyvas: Trakų rajono savivaldybės Tarybos 2005 metų sausio 27 dienos sprendimas Nr.SJ-4 mažinti 60 proc. kultūros darbuotojų etatų, iškeltų ir teisėtų kultūros darbuotojų reikalavimų, ignoravimas.


SU TRAKIEČIAIS SOLIDARIZUOJASI IR KITI ŠALIES KULTŪROS CENTRAI


Trakų rajono kultūros darbuotojų profesinės sąjungos reikalavimus palaikė ir Skuode susirinkę kultūros centrų asociacijos seminaro dalyviai.Šią rezoliuciją jie pasiuntė LR Prezidentui, LR Seimo švietimo mokslo ir kultūros Komitetui, LR Ministrui Pirmininkui, Vilniaus apskrities administracijai, Vyriausybės atstovui Vilniaus apskrityje, Trakų rajono savivaldybės Tarybai


LIETUVOS KULTŪROS CENTRŲ ASOCIACIJOS SEMINARO DALYVIŲ REZOLIUCIJA


Lietuvos kultūros centrų asociacija, veikianti pagal savo įstatus, išklausė Trakų rajono kultūros darbuotojų profesinės sąjungos kreipimąsi į seminaro dalyvius dėl 2005 metų sausio 21 dienos Trakų rajono savivaldybės Tarybos sprendimo Nr.SJ-4, kuriuo naikinama 60 proc. kultūros darbuotojų etatų, Lietuvos kultūros centrų asociacijos nariams nesuprantamas šitoks drastiškas ir neapgalvotas Trakų rajono savivaldybės Tarybos sprendimas. Manome, kad Trakų rajono savivaldybės Taryba netinkamai vykdo Respublikos kultūros politikos nuostatas. Neatlikus rajono kultūrinės veiklos audito, poreikių ir galimybių analizės, imamasi pertvarkymų, kurių logiška tąsa – kultūros žlugdymas. Lietuvos Respublikos kultūros darbuotojai šiandien ypač sunkiomis sąlygomis vykdo valstybės kultūros politiką, siekdami išsaugoti nematerialaus kultūros paveldo palikimą., kurti ir skleisti Lietuvos etninį savitumą, suteikti galimybę kiekvienam respublikos gyventojui ugdyti meninius poreikius, susipažinti su etnokultūros istorija.


Pritardami Trakų rajono kultūros darbuotojų ryžtui ginti savo profesines teises ir savo darbo vietas visomis Lietuvos Respublikos įstatymu leidžiamomis formomis, ir remdami net kraštutinę savigynos priemonę – streiką, siūlome:


-eiti dialogo, analizės ir kultūros prioritetų nustatymo keliu;


-artimiausiu metu sudaryti Seimo, Vyriausybės,apskrities administracijos, Trakų rajono savivaldybės Tarybos, Lietuvos kultūros centrų asociacijos ir Trakų rajono kultūros darbuotojų komisiją situacijai išnagrinėti ir įvertinti;


-prašome Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje sustabdyti Trakų rajono savivaldybės Tarybos 2005-01-27 sprendimo Nr.Sl-4 “Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus ir didžiausios leistinos tarnybinių atlyginimų koeficientų sumos Trakų rajono savivaldybės įstaigose patvirtinimo” 1.4 punkto vykdymą, kol komisija nepateiks savo išvadų.Kontaktinis asmuo:


Trakų rajono kultūros darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Daiva Barkauskaitė


tel.: 8(528)55299 mob.: 8-615 96715Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!