Trišalėje taryboje

Darbo užmokesčio valstybės sektoriuje reguliavimo klausimu kalbėjo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) pirmininkas A.Černiauskas ir Valstybės tarnautojų profesinės sąjungos pirmininkė I.Petraitienė.


Pasak A. Černiausko, statutinių ir karjeros valstybės tarnautojų minimalus darbo užmokestis 430 litų patvirtintas dar 2002 metais ir iki šiol nedidėja. Atsižvelgiant į tai, kad bendrasis vidaus produktas (BVP) per tris metus didėjo 20 procentų, pasiūlyta statutiniams ir kajeros valstybės tarnautojams MMA didinti iki 550 litų. Trišalė taryba pavedė darbo apmokėjimo komisijai prie trišalės tarybos nagrinėti šį pasiūlymą.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paruoštas Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projektas  ir Seimui pristatytas 2002 metais, tačiau iki šiol įstatymas nepriimtas. I.Petraitienė akcentavo, kad reikia nagrinėti ir pritarti šio įstatymo projektui, nes priėmus valstybės tarnybos įstatymą valstybės tarnautojams dirbantiems pagal darbo sutartį pritaikytos skirtingos kategorijos, todėl skiriasi jų darbo užmokestis bei socialinės garantijos.
Trišalė taryba pritarė, kad reikia paspartinti Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projekto parengimą ir patvirtinimą.


Pristatyti trišalėje darbo grupėje svarstyti Darbo kodekso pakeitimai. Trišalėje taryboje pritarti Darbo kodeso pakeitimai bus teikiami Seimui, o darbo grupė toliau tęs pasiūlymų svarstymą.


Svarstytas LR Vyriausybės, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų trišalio susitarimo projektas.


Pateikta informacija apie 2003 – 2004 metų socialinės partnerystės priemonių įgyvendinimą ir tarybos 2004 metų veiklą.


Kitas trišalės tarybos posėdis vyks kovo 22 dieną.


LPSK informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!