Pirmasis posėdis po suvažiavimo

Diskutuota apie Darbo kodekso pakeitimus ir papildymus bei pristatytas trišalio susitarimo projektas. Tartasi dėl LPSK pozicijos LR Trišalėje taryboje.  Joje atstovauti valstybinio sektoriaus profesinėms sąjungoms išrinktas LŠDPS pirmininkas A.Bružas.


Išnagrinėti LPSK vicepirmininko A.Kvedaravičiaus siūlymai, kokia turėtų būti LPSK pozicija dėl profesinių sąjungų persekiojimo. Pritarta šiuo klausimu parengti viešą LPSK pareiškimą.


Generalinė sekretorė J.Matuizienė informavo apie rengiamus seminarus. Vienas iš jų – Darbo tarybų įstatymo taikymo klausimais. Taip pat svarstyta LPSK valdybos posėdžių rengimo tvarka.


Iš viso apsvarstyta 13 klausimų bei informacijų.


LPSK informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!