A.čiočienė: reikalavimas didinti darbo užmokestį be derybų neįmanomas

Kodėl išsiskyrė Jūsų pozicijos, nes tikslas vienas – didinti sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokestį? Ar nemanote, kad vieningais medikų organizacijų veiksmais būtų galima pasiekti geresnių rezultatų?


Lietuvos slaugos specialistų organizacija (LSSO) po VI-ojo LSSO Kongreso (įvykusio 2004 metų gruodžio 3 dieną) kreipėsi į LR Seimo bei Vyriausybės narius prašydama susipažinti su VI-ojo LSSO Kongreso rezoliucija ir remti jos tikslų įgyvendinimą. Kreipimiąsi reikalaujama slaugytojų darbo užmokestį padidinti keturis kartus (500 litų MMA  didinti 4 kartus) ir sieti su atliekamo darbo apimtimi bei išsilavinimo lygmeniu slaugos srityje.
Be kita ko, Kongreso metu konstatuota, kad šalyje realiai nevykdoma slaugos sistemos, reforma, nekuriamos pirminės sveikatos priežiūros bendruomenės slaugos tarnybos, slaugos paslaugos ir slaugos organizavimas atsilieka nuo ES standartų.
Gavome raštiškus atsakymus iš LR Seimo bei Vyriausybės su pažadu atsižvelgti į rezoliucijoje iškeltus siūlymus rengiant LR Vyriausybės 2004 – 2008 metų programos įgyvendinimo priemonių planą.
Medikų profsąjungos ar tai būtų gydytojų, slaugytojų ar kitų sveikatos priežiūros specialistų, turi lygias teises ir privalo gerbti bei remti teisėtus specialistų reikalavimus bei nedezinformuoti slaugytojų bendruomenės.
Mūsų pateikti reikalavimai buvo plataus spektro, kadangi nėra ratifikuota Slaugos personalo konvencija C149 (1977), dideli slaugytojų darbo krūviai, brangus mokymąsis, menkas darbo užmokestis, – visa tai neigiamai įtakoja slaugytojų sveikatą bei paslaugų kokybę.
Darbo užmokesčio klausimais diskutavome su medikų organizacijomis ir pritarėme pakoreguotam kreipimosi tekstui, taigi, mūsų pozicijos dėl darbo užmokesčio reikalavimo nesiskiria, tačiau mūsų pateiktų solidžių reikalavimų įgyvendinimas neįmanomas be derybų proceso ir kiti siūlymai nėra priimtini.
 
Koks bus Jūsų sprendimas, kilus visuotiniam sveikatos priežiūros specialistų streikui, ar palaikote tokią idėją?


Manome, kad Vyriausybės atstovai turi pradėti derybas minėtais klausimais su LSSO atstovais, nes slaugytojos, kaip didžiausia sveikatos priežiūros darbuotojų grupė ir jų interesai turi būti aptariami bei sprendžiami demokratiškai, prie derybų stalo. Tai būtų rezultatyvaus socialinio dialogo pradžia.
Deryboms neįvykus mes skelbsime akcijas, kurios gali būti ir streikas, kadangi šiai idėjai iš esmės pritarė Lietuvos slaugos specialistų organizacijos (LSSO) VI-ojo Kongreso dalyviai.


LPSK informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!