Lpsk neeiliniame suvažiavime

Buvęs LPSK pirmininkas akcentavo, jog dabartinis laikmetis kelia daug reikalavimų, todėl būti vien pirmininku neužtenka, reikia dirbti kasdien ir dirbti daug. Be to, pirmininkas – tai dar ne profsąjunga. Jis taip pat prisiminė, jog buvo kvietęs daryti organizacijos struktūrinius pakeitimus, tačiau tam padaryti nesulaukė iš kitų nei noro, nei ryžto.  Niekas nepasikeitė net ir priėmus nutarimą, jog į šakos biudžetą atkeliautų 50 proc. nario mokesčio lėšų. “Todėl suma nesikeičia, jei nesikeičia dėmenys, – citavo aritmetinę taisyklę A.Sysas, – juos galima net ir vietomis sukeisti”. Pasak jo, be šakų kokybinio pasikeitimo negalima tikėtis ryškių pokyčių, kad ir koks būtų pirmininkas. Todėl pirmasis jo palinkėjimas buvo apie permainas. Jų galima būtų pasiekti, jei būtų pakeista LPSK valdybos sudarymo tvarka. Esminis principas – valdybą sudarytų atstovai tų šakų, kuriose yra 3 ir daugiau tūkst. narių, tuomet, anot kalbėjusiojo,  gal noras tapti valdybos nariu paskatintų šakas kovoti dėl naujų narių arba jungtis. Dabar, sprendžiant bendruosius reikalus, vienos šakos gyvena kitų šakų sąskaita. A.Sysas apgailestavo, jog ir iki šiol negausių profsąjungų vadovų pozicija dažnai neleisdavo susitarti dėl esminių dalykų.


Linkėjimai, padėkos ir viltys


Pasisakė ir gausokas būrys suvažiavimo svečių. Vienas iš jų – Seimo narys Juozas Olekas, kuris išreiškė viltį, jog naujajam pirmininkui pavyks, kad profsąjungų balsas būtų dar labiau girdimas. Latvijos LBAS (vienintelis profesinių sąjungų centras Latvijoje) prezidentas Peteris Krigers pasveikino susirinkusiuosius Latvijos profsąjungininkų vardu. Estijos kolegų sveikinimus perdavė Estijos profesinių sąjungų federacijos atstovas Sander Vaikma. Šiaurės šalių profsąjungų tarybos atstovas Tom Saxen akcentavo, kad reikia stiprinti Baltijos jūros regiono šalių bendradarbiavimą ir išreiškė viltį, jog naujojo LPSK pirmininko neišrinks vėl į Seimą ir nereiks greitai šaukti neeilinio suvažiavimo.
Rusijos nepriklausomų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Jevgenij Sidorov taip pat džiaugėsi Rusijos ir Lietuvos profsąjungų bendradarbiavimu ir vylėsi, jog A.Sysas išeina iš profsąjungų arenos tik formaliai. Už A.Syso pagalbą ir bendradarbiavimą padėkojo ir ICFTU (Tarptautinė laisvųjų profesinių sąjungų konfederacija) koordinatorius rytų ir centrinei Europai Sergejus Glovackas.


Prakalbo apie susijungimą


Suvažiavimą pasveikino ir LPS “Solidarumas” prezidentė Aldona Balsienė. Ji išreiškė apgailestavimą, jog A.Sysas pasitraukia iš LPSK pirmininko posto. “Jis iš visų profsąjungininkų Seime šiuo metu yra pats geriausias,” – sakė Seimo narė. Ji akcentavo, jog iš lyderių yra daug tikimasi, tačiau daugiausia priklauso nuo komandos. A. Balsienė prašė, kad A.Sysas ir toliau dirbtų profsąjungų labui. Pasak jos, profsąjungininkai yra šiek tiek pažymėti žmonės ir jau kartą įsitraukę į profsąjungos veiklą, nebegali jos palikti. “Solidarumo” pirmininkė pabrėžė visų profsąjungų bendradarbiavimo svarbą ir prakalbo apie galimą LPSK ir “Solidarumo” apsijungimą.


Vienas – pasitraukė, kitas – prisijungė


Paskelbus esamų kandidatų į LPSK pirmininko postą pasisakymų pradžią, norą tapti dar vienu kandidatu išreiškė Kęstutis Lubys, Lietuvos radioelektronikos pramonės profsąjungų organizacijų federacijos tarybos narys. Jis teigė norįs būti atsvara gerbiamiems kandidatams ir atstovauti smulkiųjų įmonių profsąjungų nariams. Suvažiavimui pritarus, nutarta leisti jam pasisakyti.
Prisistačius trims kandidatams: dr. Aleksui Bružui, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininkui, Artūrui Černiauskui, Vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos pirmininkui, Kęstučiui Simonavičiui, AB “Mažeikių nafta” profesinės sąjungos pirmininkės pavaduotojui, suvažiavimo eiga pakrypo kiek kita eiga. Romas Turonis, LŠDPS mokymų vadovas, padėkojęs už pasiūlymą kandidatuoti ir palaikymą, paskelbė, kad iš rinkimų pasitraukia. Pirmoji priežastis ta, kad jis neesąs išganytojas, kurio su viltimi visi laukia ir jis negalės duoti žmonėms to, ko jie tikisi. Antra, balsuodami už mažai žinomą kandidatą, žmonės pirktų katę maiše. “Esu jaunas ir dar galiu pasėdėti ant atsarginių suoliuko”, – sakė R.Turonis.


Pažėrė pasiūlymų


Save iškėlęs K.Lubys samprotavo apie tai, kaip padaryti tai, ką “reikia” padaryti. Jis akcentavo eilinių narių švietimą ir mokymą, kad jie mokėtų patys apsiginti. Pasak kalbėjusiojo, LPSK turi turėtų samdyti pačius geriausius advokatus, kad žmonės realiai pajustų mūsų pagalbą. Be kita ko, jis akcentavo ir paramą mūsų žmonėms, dirbantiems ir vargstantiems ES šalyse. Taip pat būtina turėti ir vieningą nario bilietą, kuris prilygtų banko kortelei. Anot K.Lubio, prie profsąjungos finansų  gausinimo prisidėtų kovą už “baltą” atlyginimą. O dar vienas būdas užsidirbti pinigų būtų VšĮ prie LPSK įkūrimas, kurioje dirbantys geriausi teisininkai teiktų juridinę pagalbą, o profsąjungos nariai konsultacijas gautų su nuolaidomis. “Mes sukursime profesinę sąjungą, kuri bus viena iš geriausių Europos Sąjungoje”, – kalbos pabaigoje moto suvažiavimui pasiūlė K.Lubys.


Kulminacija


Visi su nekantrumu laukė rinkimų rezultatų. Suskaičiavus balsus (rinkimai vyko slaptu balsavimu) paaiškėjo, jog, kaip ir manyta, du stipriausi kandidatai išsiveržė į priekį. A.Bružas ir A.Černiauskas surinko apylygiai suvažiavimo delegatų balsų ir išėjo į antrą rinkimų turą. K.Simonavičius gavo 21, o K.Lubys – 3 balsus.
Skaičiuojant antrojo balsavimo turo balsus vienai iš suvažiavimo dalyvių kilo ūpas užduoti dar vieną klausimą likusiems kandidatams. Jai rūpėjo sužinoti, ar išrinkus į pirmininkus kandidatai atsisakys savo ankstesnių darbų. A.Černiauskas pranešė, jog savo postą jis paliksiąs, o A.Bružas, deja, turįs daug pradėtų projektų švietimo profsąjungoje, kurių jis negali taip staiga palikti.
Antrojo turo rezultatai pradžiugino A.Černiausko šalininkus, nes jis rinkimus laimėjo rezultatu 94:64. Savo kalboje naujai išrinktas pirmininkas padėkojo už palaikymą ir prašė visų pagalbos būsimame nelengvame darbe.


Ramunė MOTIEJŪNAITĖ


“Lietuvos Profsąjungos”


(šį straipsnį rasite ir naujausiame dvisavaitinio laikraščio “Lietuvos Profsąjungos” 3 numeryje)


Paspaudę ant nuorodos rasite vasario 12 dieną įvykusio LPSK neeilinio suvažiavimo metu priimtą rezoliuciją:


LPSK neeilinio suvažiavimo rezoliucija


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!