Lpsk: reikia indeksuoti darbo užmokestį ir socialinės apsaugos išmokas

Apie tai bei kitus profsąjungoms aktualius klausimus gruodžio 2 dieną įvykusioje spaudos konferencijoje “Ko tikisi Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) iš naujos Lietuvos valdžios?” kalbėjo LPSK pirmininkas Algirdas Sysas ir generalinė sekretorė Janina Matuizienė.


Ekspertai prognozuoja, kad dėl energetinių kainų šuolio, kils kainų indeksas, todėl reikia iš anksto turėti paruoštą darbo užmokesčio ir socialinės apsaugos išmokų indeksavimo mechanizmą. Pasak A.Syso, jeigu kainų indeksas išauga daugiau nei 3 proc. turėtų didėti MMA, minimalios išmokos nustatomos valstybės lygiu. Darbo užmokesčio ir socialinės apsaugos išmokų indeksavimo įstatymas užtikrintų, kad 3 proc. pakilus kainoms, po kelių mėnesių padidėtų MMA ir minimalios išmokos.


LPSK pirmininkas teigė, pasitaiko atvejų, kada visokiais būdais darbdaviai daro kliūtis, kad profesinės sąjungos neegzistuotų, darbuotojai yra atleidžiami, bauginami ar naudojamas kitoks spaudimas, nors LR įstatymai, įstojimas į Europos Sąjungą ir įsipareigojimai ES, direktyvų ratifikavimas užtikrina laisvę kurti organizacijas, dalyvauti jų veikloje. “Valdžios institucijos turi užtikrinti, o teismai įvertinti tokių darbdavių atsakomybę, nes įstatymas griežtai numato, kad negalima drausti jungtis ir burtis į organizacijas”, – kalbėjo A.Sysas.


A.Sysas paminėjo, kad Vyriausybė turėtų mažinti gyventojų pajamų mokestį, o pirmiausia tiems, kurie gauna minimalias ar mažiausias darbines pajamas. “Beje, LPSK nepasisako už visuotinį gyventojų pajamų mokesčio mažinimą”, – patikino LPSK pirmininkas.


Spaudos konferencijoje išreikštas susirūpinimas, kad socialinių partnerių nėra priežiūros komitetuose, kur skirstomos ES lėšos, o tai užtikrintų skaidrumą, viešumą ir solidesnį tos institucijos darbą.


LPSK atstovų nuomone, Darbo inspekcija, kuriai kitiems metams skirta daugiau lėšų, turėtų geriau atlikti savo funkcijas bendradarbiaudama su profesinėmis sąjungomis ir kitomis darbuotojus atstovaujančiomis organizacijomis. Pažeidimų skaičius darbo vietose per paskutinius 11 mėnesių pasiekė net 65 tūkst. atvejų, o silpniausia grandis, darbuotojų saugos ir sveikatos darbo vietose reikalavimų pažeidimai.


LPSK generalinė sekretorė J. Matuizienė viena iš prioritetinių sričių įvardino socialinio dialogo stiprinimą ne tik nacionaliniu, šakiniu, bet ir regioniniu lygiu. LPSK generalinė sekretorė paminėjo, kad profsąjungos pasirengusios padėti darbo inspekcijai, kovoti prieš pažeidimus darbo vietose ir tai būtų konkreti pagalba darbuotojams.
 
  
Gediminas Petrauskas
LPSK atstovas ryšiams su visuomene

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!