Projekto pavadinimas: „PRAKTINIS DARBUOTOJŲ DALYVAVIMAS: praktinės patirties perdavimas, skatinant darbuotojų dalyvavimą įmonės veikloje“

Projekto numeris: VS/2019/0059

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019-02-08, pabaiga – 2020-08-30

Darbuotojų finansinis dalyvavimas – galimybė verslui, darbuotojams ir apskritai visai visuomenei plačiau ir veiksmingiau dalyvauti sėkmingame vis didėjančios ekonominės veiklos procese. Todėl LIETUVOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ  KONFEDERACIJA, įgyvendindama iš dalies Europos Sąjungos finansuojamą projektą „PRAKTINIS DARBUOTOJŲ DALYVAVIMAS – praktinės patirties perdavimas, skatinant darbuotojų dalyvavimą įmonės veikloje“, siekia geriau informuoti profesinės sąjungos narius, darbdavius ir platesnę visuomenę, kad palengvintų įvairiais lygmenimis taikytiną darbuotojų finansinį dalyvavimą Lietuvoje (įmokos, akcijų nuosavybė, taupymo sistemos) ir taip skatintų Europos socialinę ir ekonominę sanglaudą.

Nepriklausomai nuo įmonės dydžio darbuotojų finansinio dalyvavimo modeliai neturi prieštarauti įmonės lygiu padarytiems sprendimams ir prisidėti prie darbuotojų teisių gynimo. Darbuotojų finansinio dalyvavimo taikymas turi būti savanoriškas. Jis neturi  pakeisti esamų atlyginimo sistemų, o papildyti jas ir netrukdyti tiesiogine prasme deryboms dėl darbo užmokesčio. Jis turi būti suprantamas darbuotojams ir papildyti kitas darbuotojų dalyvavimo formas. Darbuotojų finansinis dalyvavimas neturėtų priklausyti nuo pensijų sistemų, tačiau galėtų būti asmeninio papildomo pensijų draudimo dalis.

Tikimasi, kad darbuotojų finansinis dalyvavimas:

  • padidins vietos perkamąją galią, o pastaroji savo ruožtu padidins įmonių sėkmingos veiklos galimybes regione;
  • kaip gero, aukštos kokybės įmonių valdymo sudėtinė dalis padės padidinti pajamas, dalijantis įmonės sėkme;
  • kaip galimybė dalyvauti įmonės turto kūrimo procese, padidins darbuotojų motyvaciją ir jų lojalumą įmonei.

Būtent dėl šių galimybių Lietuvos profesinių sąjungų  konfederacija, įgyvendindama projektą „PRAKTINIS DARBUOTOJŲ DALYVAVIMAS – praktinės patirties perdavimas, skatinant darbuotojų dalyvavimą įmonės veikloje“ Nr. VS/2019/0059, užmezga  Lietuvos-Vokietijos tarptautinę partnerystę ir perima praktinę Vokietijos patirtį iš UAB „HOLTMANN“, kurioje jau daugelį metų taikomos darbuotojų finansinio dalyvavimo įmonės valdyme schemos.

Numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu bus parengta praktinio mokymo programa, padėsianti pritaikyti Vokietijos gerąją  patirtį  skatinti ir diegti finansinio darbuotojų dalyvavimo schemas Lietuvos įmonėse, taip pat bus atliktas Lietuvos įmonių vertimas dėl jų pasirengimo pradėti diegti  darbuotojų finansinio dalyvavimo schemas, vyks darbuotojų mokymai.