• 07_Sypsenu_fotosesija_2018_08_16_P.Gvildys_sumazinta_internetui
 • 15_Sypsenu_fotosesija_2018_08_16_P.Gvildys_sumazinta_internetui
 • 42_Sypsenu_fotosesija_2018_10_12_P.Gvildys_internetui
 • taisyklingas be logo

Darbuotojų motyvacijos skatinimas

darbuotoju motyvacija

Projekto pavadinimas: Promoting Workers Motivation For Involvement/Darbuotojų motyvacijos skatinimas

Projekto numeris: VS/2015/0363

Partneriai: Latvijos statybininkų profesinė sąjunga, Nacionalinė Juodkalinijos profesinė sąjunga, Nacionalinė Rumunijos profesinė sąjunga.

Projekto trukmė: 18 mėnesių (01.12.2015-31.05.2017)

Projekto tikslas yra išsiaiškinti ir palyginti šalių situaciją, susijusią su darbuotojų motyvavimu dalyvaujant organizacijos sprendimų priėmimo procesuose; faktorius, skatinančius darbuotojus įsitraukti į organizacijos valdymą, jo svarbumą. Partnerių organizacijos keisis patirtimi, praktika, taip pat diskutuos apie sunkumus ir iššūkius.

Priemonės:

 1. Projekto tarptautinė konferencija;
 2. Apskritojo stalo diskusija ir pažintinis vizitas Lietuvoje;
 3. Apskritojo stalo diskusija ir pažintinis vizitas Latvijoje;
 4. Apskritojo stalo diskusija ir pažintinis vizitas Rumunijoje;
 5. Apskritojo stalo diskusija ir pažintinis vizitas Juodkalnijoje;
 6. Publikacijos išleidimas;
 7. Pasirengimas ir informavimo didinimo kampanijos įgyvendinimas;
 8. Projekto baigiamoji konferencija.

Laukiami projekto rezultatai yra šie:

– Geresnis problemų supratimas, susijęs su darbuotojų dalyvavimu įmonės valdyme, sprendimų priėmimo procesuose ir gerosios praktikos sklaida tarp šalių partnerių projekto metu;
– Geresnis prioritetų ir tolimesnės veiklos supratimas, siekiant pagerinti dabartinę padėtį ir skatinti darbuotojų dalyvavimą įmonės veikloje;
– Skatinti gerinti situaciją susijusią su darbuotojų dalyvavimu sprendimų priėmimo procesuose projekto partnerių šalyse.

Laukiami rezultatai prisidės prie dalyvaujančių organizacijų siekiamų socialinių tikslų ir projekto kvietimo paraiškos tikslų – projekto įgyvendinimas prisidės prie galimybių socialiniams partneriams įgyvendinti savo teises ir pareigas, susijusias su darbuotojų dalyvavimu sprendimų priėmimo procesuose, nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo atžvilgiu.
Pagrindiniai projekto rezultatai yra šie:
– 4 tarptautiniai pažintiniai vizitai šalyse partnerėse;
– 1 publikacija apie esamą padėtį, susijusią su darbuotojų motyvavimu dalyvauti įmonės sprendimų priėmimo procesuose (5 kalbomis);
– Informacinė sklaida apie problemas, susijusias su darbuotojų dalyvavimu įmonės valdymo procesuose;
– Tarptautinė konferencija.

 

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.