Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos 2018 m. gegužės 11 d. suvažiavime patvirtinti įstatai.