Stebėsenos komiteto posėdis

2014 m. birželio 18 d. 9 val. įvyks Stebėsenos komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti posėdis, jo metu bus pristatomos Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo, Techninės paramos veiksmų programų metinės 2013 m. įgyvendinimo ataskaitos ir jų tvirtinimas, Europos Sąjungos 2007-2013 m. struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo ir 2012 m. Europos Komisijai deklaruotų išlaidų audito rezultatai bei pasirengimas 2014-2020 metų ES struktūrinės paramos laikotarpiui.
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai posėdyje atstovaus projektų vadovė Danutė Šlionskienė.
Renginio vieta: viešbutis „Šarūnas“ (Raitininkų g. 4, Vilnius).