• LPSK 1 proc.
  • 30_Sypsenu_fotosesija_2018_10_12_P.Gvildys_internetui
  • 39_Sypsenu_fotosesija_2018_10_12_P.Gvildys_internetui
  • 41_Sypsenu_fotosesija_2018_10_12_P.Gvildys_internetui
  • 01_Sypsenu_fotosesija_2018_08_16_P.Gvildys_sumazinta_internetui
  • 07_Sypsenu_fotosesija_2018_08_16_P.Gvildys_sumazinta_internetui

Galutinė ETUC projekto konferencija dėl jaunų žmonių darbo rinkoje

Spalio 2-4 d., antradienį-ketvirtadienį, Akersberga miestelyje, Švedijoje, vyks galutinė proojekto „Profesinių sąjungų įtraukimo didinimas Europos jaunimo kokybiškam užimtumui garantuoti“  konferencija.

Joje LPSK atstovaus asociacijos „LPSK jaunimas“ atstovaiT.Jakutavičius, J.Šukytė, O.Čiapas ir V.Sapetkaitė.