Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) – didžiausias profesinių sąjungų centras Lietuvoje, šiuo metu vienijantis 29 šakines organizacijas. LPSK įkurta 2002 m. gegužės 1 d., sujungus du profesinių sąjungų centrus: Lietuvos profesinių sąjungų susivienijimą (LPSS) ir Lietuvos profesinių sąjungų centrą (LPSC).

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija – nevyriausybinė organizacija, nepriklausoma nuo valstybinės valdžios ir valdymo institucijų, darbdavių ir jų organizacijų, visuomeninių organizacijų ir judėjimų.

LPSK yra Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC), Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) narė, bendradarbiauja su Tarptautine darbo organizacija (TDO).

Misija

Jungti ir atstovauti Lietuvos dirbančiuosius, ginti jų darbo, socialines teises, įtakojant darbdavius bei valdžios institucijas

LPSK tikslai iki 2019 m.

 • Vieningas profesinių sąjungų centras
 • Padidinti narystę 10 procentų Šakinės kolektyvinės sutartys
 • Nacionalinis susitarimas
 • Nario mokesčio koncentracija šakose
 • Tiesioginė narystė šakose
 • Sveika ir saugi darbo aplinka
 • Nevalstybinė darbo kontrolė
 • Nedarbo ir profesiniai pensiniai fondai
 • Teisėkūra
 • Profsąjunginio švietimo sistema
 • Darbo užmokesčio didinimas

LPSK veikla

 • Atstovauti ir ginti profesinių sąjungų narių teises.
 • Informuoti profesinių sąjungų narius ir visuomenę apie tikslus ir veiklą, pasitelkiant visuomenės informavimo priemones.
 • Aktyviai dalyvauti derinat trišalius interesus, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, sprendžiant socialines, ekonomines ir darbo problemas, ruošti kvalifikuotas derybininkų grupes.
 • Dalyvauti LR trišalėje taryboje, siekiant darbuotojams palankių trišalių susitarimų.
 • Aktyviai dalyvauti sprendžiant socialines ir darbo problemas bei konfliktus.
 • Inicijuoti dvišalius kolektyvinius susitarimus, skatinti derybas su darbdavių organizacijomis.
 • Periodiškai organizuoti konferencijas ir seminarus, vykdyti švietėjišką darbą profesinių sąjungų nariams, dirbantiesiems.
 • Rengti specialias programas, organizuoti mokymus moterims ir jaunimui.
 • Leisti informacinę ir konsultacinę medžiagą, propaguojančią profesinių sąjungų judėjimą.
 • Skatinti LPSK atstovybių kūrimą regionuose.
 • Skatinti asociacijos „LPSK jaunimas“ bei „LPSK moterų centro veiklą“.

LPSK atstovai dalyvauja Lietuvos Respublikos trišalėse tarybose ir komisijose

Atsisiųsti dokumentą (.doc)

 • Lietuvos Respublikos trišalėje taryboje.
 • Garantinio fondo taryboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
 • Socialinio draudimo fondo taryboje.
 • Respublikinėje darbų saugos komisijoje.
 • Trišalėje taryboje prie Lietuvos darbo biržos.
 • Privalomojo sveikatos draudimo fondo taryboje.
 • Profesinio mokymo taryboje.