LPSK griežtai nesutinka su darbdavių siūlomais Darbo kodekso pakeitimais

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK), išnagrinėjusi darbdavių organizacijų bendrą poziciją dėl Darbo kodekso taikymo karantino laikotarpiu, savo ruožtu kreipėsi į Seimą, Vyriausybę ir Trišalę tarybą teigdama, jog griežtai nesutinka su darbdavių organizacijų siūlomais Darbo kodekso pakeitimais.

LPSK įsitikinusi, kad negalima kalbėti apie Darbo kodekso nuostatų keitimą esant neaiškiai ir neapibrėžtai situacijai šalyje. Be to, darbdavių organizacijos neišnaudoja esamų Darbo kodekso nuostatų galimybių, t.y. nuotolinio darbo, dalinio darbo, darbo laiko režimų rūšių, nukeliant darbo santykių pasibaigimo dieną į paskutinę įspėjimo termino dieną ir kt. Taip pat iki šiol nėra išnaudotos galimybės, kurias jau dabar suteikia socialinis dialogas ir kolektyvinės sutartys aukštesniu lygmeniu, t.y. šakos, teritoriniu ir nacionaliniu.

„Darbo kodekso nuostatų keitimas yra ne tik nebūtinas, bet ir žalingas naujai darbo santykių sistemai, bei kelia abejonių, ar rašte išvardinti nuostatų keitimai yra būtent tie, kurie bus būtini darbo rinkos atsigavimui po pandemijos paskelbimo. Nuolatinis darbdavių siekis taupyti darbuotojų teisių ir galimybių sąskaita verčia profesinių sąjungų atstovus galvoti apie kreipimąsi į tarptautines ir europines organizacijas, kas mažintų Lietuvos autoritetą santykiuose su kitomis valstybėmis ir nebūtų naudinga šaliai. Profesinės sąjungos įvertindamos tokio kreipimosi grėsmes, tikisi, kad darbdavių organizacijos pradės atsakingai naudotis esamomis Darbo kodekso galimybėmis“, – teigiama LPSK rašte.

Pirmininkės Ingos Ruginienės pasirašytame dokumente pabrėžiama, jog kad kol kas neaišku kokių veiklos sektorių darbdaviams ir darbuotojams turės įtakos karantino paskelbimas, todėl bendrų visiems šalies darbdaviams ir darbuotojams Darbo kodekso nuostatų keitimas gali padaryti daug žalos darbuotojų teisėms tuose sektoriuose, kuriuose šiuo metu veikla ne tik nesustojo, bet ir suaktyvėjo. Didžiausio nacionalinio profesinių sąjungų centro nuomone, niekuo nepagrįsti darbdavių siūlymai mažinti darbuotojų teisių apimtį aiškiai parodo, kad verslo atstovai, net ir gavę paramą iš valstybės, krizės atveju nori pasinaudoti susidariusia sudėtinga situacija ir pakreipti ją savo naudai.

„Darbdavių organizacijų siūlomi Darbo kodekso keitimai yra pigus, neatsakingas ir smarkiai kritikuotinas žingsnis tiek darbuotojų, tiek ir šalies ekonomikos atžvilgiu“, – sakoma LPSK rašte. Jame darbdavių organizacijos raginamos pasinaudoti jau dabar esamomis darbo teisės galimybėmis ir teisėtomis bei efektyviomis priemonėmis siekiant užtikrinti darbo santykių šalių teises bei skatinti socialinį dialogą.

Aukščiau minėtoms institucijoms LPSK taip pat išsiuntė ir Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos kartu su advokatu dr.  Nerijumi Kasiliausku parengtą konkrečią poziciją dėl kiekvieno darbdavių siūlomo pakeitimo.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!