Europos profesinių sąjungų pozicija dėl koronaviruso

Praėjusią savaitę Europos Komisija paskelbė neatidėliotinos skubos priemones dėl koronaviruso (informaciją galite rasti čia). Reaguojant į jas, Europos profesinių sąjungų konfederacijos generalinis sekretorius Luca Visentini teigė, kad žmonės, kurie serga, rūpinasi šeima ar tiesiog negali dirbti dėl koronaviruso, neturėtų dėl to nukentėti finansiškai. Dėl to profesinės sąjungos sveikina Europos Komisijos įsipareigojimą apsaugoti darbuotojus nuo bedarbystės ir pajamų praradimo.

„Europos Komisija privalo užtikrinti finansinę paramą, pasieksiančią visus darbuotojus, taip pat ir dirbančius savarankiškai bei dirbančius nestabilius, nesaugius darbus, kurie yra patys pažeidžiamiausi, – teigė jis. – EK planas atlaisvinti fiskalinės ir valstybinės pagalbos taisykles yra esminis, siekiant apsaugoti viešąsias paslaugas nuo pertempimo ir padėti krizės paveiktoms įmonėms.“

Anot jo, svarbus aspektas yra tas, kad ES fondų lėšos, investuotos apsaugant darbuotojus ir kompanijas nuo blogiausių pasekmių, turėtų būti papildomos.

ETUC įdėmiai seka šią krizinę situaciją ir kviečia savo nacionalines nares glaudžiai bendrauti su vyriausybėmis ir siekti, kad minėtos reikalingos priemonės būtų priimtos, bei dalintis informacija apie situaciją atskirose šalyse, o prireikus prašyti pagalbos.

Taip pat ETUC skelbia kreipimąsi į ES institucijas ir lyderius dėl ypatingų makroekonominių priemonių COVID-19 krizės, kuriame vėl ragina skubiai imtis drąsių žingsnių. ETUC primena, kad nesuteikiant paramos, daug žmonių bei įmonių neturės kito pasirinkimo tik rizikuoti ir nepraleisti darbo. Tai gali privesti prie didesnių neigiamų pasekmių.

Tarp Europosprofesinių sąjungų konfederacjos pasiūlymų yra:

  • Nedelsiant stabdyti vertybinių popierių biržos veiklą (dėl didžiulių kritimų bus neabejotinai sudėtinga prieiga gauti kreditą)
  • Sumažinti Europos centrinio banko ribinio skolinimosi galimybę iki 0 proc. ar net žemiau (dabar yra 0,25 proc.), taip sumažinant palūkanų lygį pagrindinėms refinansavimo operacijoms. Tai svarbu siekiant išlaikyti aktyvią ekonominę veiklą
  • Įpareigoti Europos centrinį banką imtis visų būtinų priemonių dėl vienkartinių piniginių operacijų ir kiekybinių palengvinimų
  • Neleisti Europos finansinėms institucijoms suteikti paskolų su teigiamomis palūkanų normomis ir ES šalims narėms, ir mažiems bei vidutiniams verslams
  • Reikia imtis specialių priemonių reguliuojant kainų svyravimus dėl būtinųjų produktų bei apgyvendinimo; į bet kokį piktnaudžiavimą reikėtų žiūrėti itin griežtai

ETUC pabrėžia, kad šias neatidėliotinos skubos priemones vėliau turėtų sekti geriau struktūruotos priemonės, kurios skatintų investicijas ir tvarų ekonomikos augimą. Būtina atsižvelgti į ką tik paskelbtą EK apžvalgą dėl ekonominės valdysenos Europos Sąjungoje ir suvokti, kad Europos fiskalinei sistemai reikalingas išsamus peržiūrėjimas.

Minėtame ETUC kreipimesi taip pat pabrėžiama, kad viešųjų paslaugų darbuotojai atlieka puikų darbą gindami ir rūpindamiesi žmonėmis šios beprecedentės krizės akivaizdoje ir jau laikas juos užtikrinti, kad ateityje šis sektorius bus tinkamai finansuojamas – tam galima rasti lėšų veiksmingiau kovojant su mokesčių vengimu ir legalių spragų mokesčių sistemose išnaudojimu. Pažymėtina, kad Europos finansinei sistemai apskritai reikia daugiau demokratijos bei lankstumo imtis drąsių veiksmų, kad būtų apsaugota žmonių gerovė bei užtikrinta aktyvi ekonominė veikla.

 

Parengta pagal Europos profesinių sąjungų konfederacijos informaciją

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!