Spalio 22 d. įvyko Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo susirinkimas. Jame į forumo gretas priimta nauja organizacija – Baltijos transporto profesinė sąjunga,,Solidarumas“. Jos pirmininkas Gintaras Čiužas pristatė profesinę sąjungą, kuri atstovauja 800 narių krovininio transporto sektoriuje Vilniaus apskrityje.

Forumo pirmininkas Ramūnas Narbutas pateikė veiklos ataskaitą už 3 metus, informavo apie situaciją  dėl kolektyvinių derybų su Lietuvos nacionaline vežėjų automobiliais asociacija „Linava“. Pirmininkas apgailestavo, jog Forumui kol kas nepavyko įstoti į Europos transporto federaciją dėl finansinių problemų. Tačiau sklandus bendradarbiavimas vyksta su Baltijos šalių transporto sektoriaus profesinėmis sąjungomis, yra pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas. Balandžio 4-5 dienomis numatytas susitikimas Estijoje, kuriame tikimasi aptarti problemas transporto sektoriuje.

Jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža informavo, kaip sprendžiamos jūrininkų ir dokininkų problemos tarptautinėse organizacijose.

Naujuoju Forumo pirmininku 3 metų kadencijai išrinktas UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, pavaduotojais tapo: Jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža, Vairuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Jovita Jančiauskienė ir Baltijos transporto profesinės sąjungos,,Solidarumas“ pirmininkas Gintaras Čiužas.

Posėdyje taip pat patvirtinta 5 derybininkų grupė deryboms dėl šakos kolektyvinės sutarties su   „Linava“.

Kitas Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo susirinkimas įvyks Klaipėdoje birželio 21 d.