Rugpjūčio 31d. Sveikatos apsaugos ministerija kartu su medikų profesinėmis sąjungomis pasirašė naują Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) šakos kolektyvinę sutartį. Ją pasirašė dviejų Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos narių: Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos (LSADPS) ir Lietuvos slaugos specialistų organizacijos (LSSO), taip pat Lietuvos gydytojų sąjungos ir Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinės sąjungos atstovai.

Šakos kolektyvine sutartimi realizuojamas tęstinis siekis gerinti sveikatos priežiūros specialistų ekonomines ir socialines sąlygas, užtikrinti darbo apmokėjimo kėlimą, įstaigose veikiančių darbo apmokėjimo sistemų skaidrumą ir lygiateisiškumą bei didesnes garantijas, nei numato šiuo metu galiojantis Darbo kodeksas.

„Džiaugiamės, kad pagrindinis principas yra darbo apmokėjimas, kvalifikacijos kėlimas, atostogos, tai ir yra įtvirtinta Lietuvos nacionalinėje sveikatos sistemos šakos kolektyvinėje sutartyje ir akivaizdžiai yra pamatuojami ir pasveriami darbuotojo naudai“, – teigia LSADPS pirmininkė Aldona Baublytė.

„Atstovaujame vienai didžiausių sveikatos apsaugos sistemos darbuotojų grupių – slaugytojams. Šia sutartimi jiems pagerinamos darbo, kvalifikacijos kėlimo sąlygos, skaidrinama darbo užmokesčio sistema. Tai yra geras pagrindas toliau derantis dėl kolektyvinių sutarčių įstaigose“, – sako  LSSO prezidentė Danutė Margelienė.

Partneriai susitarė dėl reikšmingo socialinių garantijų paketo: medikų darbo sudėtingumas ir patiriama emocinė įtampa darbe bus kompensuojama ilgesiu poilsiu – dviem dienomis prailginamos kasmetinės atostogos, o dirbantiems daugiau nei 10 metų – 3 darbo dienomis, atsiras skaidriai ir viešai administruojami fondai kvalifikacijos tobulinimui, o tam skiriamas laikas prilygintas darbo laikui. Vien dėl šių sutarties nuostatų kasmet gydytojai galės pasinaudoti 500-600 eurų dydžio garantijų paketu. Bendrai sistemoje beveik 28 mln. eurų bus panaudojama darbuotojų papildomų garantijų užtikrinimui.

Realizuojamas ilgai lauktas sprendimas pagerinti sąlygas tobulinti profesinę kvalifikaciją – sutartyje nustatytas įpareigojimas darbdaviams sudaryti kvalifikacijos kėlimo fondą, iš kurio būtų apmokamos darbuotojų privalomo kvalifikacijos tobulinimo, išlaidos – fondo dydis per metus turi būti ne mažesnis kaip 0,05 proc. LNSS įstaigos sveikatos priežiūros specialistams skiriamo darbo užmokesčio fondo dydžio. Šių lėšų kaupimas ir panaudojimas bus privalomai viešas. Tai pat darbdaviai mokės vidutinį darbo užmokestį už darbo dienas specialistams būtinai kvalifikacijai kelti.

Nustatomas mažiausias pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydis ir kintamosios dalies dydžio nustatymo kriterijai, išlieka didesnės išeitinės išmokos atleidžiamiems darbuotojams (ne 2 mėnesių, kaip numatyta Darbo kodekse, o 3 mėnesių) bei ilgesni įspėjimo terminai prieš nutraukiant darbo santykius su darbuotoju. Kolegas pavaduojantiems medikams turės būti mokamas ne mažesnis kaip 30 proc. priedas, priedai taip pat bus mokami už darbą pavojingomis (20 proc.) ir kenksmingomis (15 proc.) sąlygomis.

Svarbu, kad sumažintas darbuotojų atlygintinos žalos dydis dėl didelio neatsargumo, suteikiant galimybę darbdaviams sudaryti turtinės atsakomybės sutartis, suderinus su profesinėmis sąjungomis tokių darbuotojų sąrašą.

Šakos kolektyvinė sutartis įsigalios nuo jos įregistravimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje dienos ir galios 3 metus. Sutartis galios profesinių sąjungų organizacijų, pasirašiusių šią sutartį, atstovaujamiems darbuotojams ir joms priklausančioms, sveikatos apsaugos įstaigose veikiančioms, profesinėms sąjungoms. Įstaigos kolektyvinėje sutartyje bus galima susitarti, kad šakos kolektyvinės sutarties nuostatos būtų taikomos visiems įstaigos darbuotojams.

Anot sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos, bus siekiama išplėsti šakos kolektyvinę sutartį, kad ji būtų taikoma visoms viešojo sektoriaus gydymo įstaigoms, turinčiomis sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis.

LNSS šakos kolektyvinės sutarties tekstas

Darbo apmokėjimo nuostatai

Įstaigų, kurioms taikoma kolektyvinė sutartis, sąrašas

SAM nuotr.