Nesusitarus dėl MMA grįš prie skaičiavimo metodikos

Liepos 10 d. pirmojo posėdžio susirinko naujos sudėties Trišalė taryba (TT). Profesinių sąjungų pasiūlymui tarybos pirmininko rotacijos startu laikyti liepos mėnesį, būtent tada, kai pradeda dirbti nauji tarybos nariai, nebuvo pritarta. Bendru sutarimu toliau TT liko vadovauti Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) pirmininkė Inga Ruginienė. Profesinės sąjungos tarybai pirmininkaus dar tris mėnesius, vėliau ši teisė pereis Vyriausybės atstovams.

Toliau posėdyje buvo tęsiamos diskusijos dėl minimalios  mėnesio algos (MMA) kėlimo nuo 2019 m. sausio 1 d. Lietuvos banko (LB) atstovas, iš naujo pristatydamas ekonomikos raidą ir perspektyvas (vienas pristatymas jau buvo ankstesniame posėdyje) pasiūlė kitą vidutinio darbo užmokesčio (VDU) apskaičiavimo metodiką, nei tai daro Statistikos departamentas. Kadangi šis dydis yra svarbus apskaičiuojant MMA pagal TT sutartą formulę, užvirė aštrios diskusijos.

LB pasiūlė VDU skaičiuoti pagal Eurostato metodiką, t.y., imti dydį, koks yra numatytas darbo sutartyje, neįskaičiuojant į jį įvairių išmokų, premijų ir priedų. Tokiu būdu VDU sumažėja apie 50 eurų ir pritaikius sutartą formulę išeina, kad 2019 m. MMA turėtų kilti iki 420 eurų.

Profesinių sąjungų atstovai nesutiko su tokiu skaičiavimu teigdami, jog Darbo kodekse, Vyriausybės nutarime numatyta, kad VDU sudaro tiek bazinis atlyginimas, tiek  įvairūs priedai, priemokos bei premijos. Jie prašė neiškreipti darbo užmokesčio sąvokos ir laikytis sutartos metodikos. Taip pat buvo siūloma nežiūrėti vien aklai į formules, o matyti ir Lietuvos žmones, kurių pajamos ES kontekste atrodo apgailėtinai.

Vyriausybės ir darbdavių atstovai atkakliai laikėsi LB pasiūlymo, tad profesinėms sąjungoms neliko nieko kito, kaip konstatuoti, jog susitarti dėl MMA nepavyko ir šį kartą. Tuo tarpu Vyriausybės atstovai nenorėjo fiksuoti atskirųjų nuomonių ir pasiūlė dar kartą tartis dėl MMA apskaičiavimo metodikos. Nors Trišalė taryba rekomendaciją dėl MMA kėlimo kitiems metams turi pateikti iki birželio 15 d., Vyriausybė, anot Premjero patarėjo Luko Savicko, nusiteikusi laukti partnerių pasiekto kompromiso.

„Negaliu kitaip komentuoti Vyriausybės pozicijos, tik kaip norą ne MMA dydį nustatyti pagal formulę, o formulę „pritempti“ prie jos pačios siūlomo dydžio“, – Trišalės tarybos nutarimą žurnalistams komentavo LPSK pirmininkė Inga Ruginienė.

TT narių susitikimas dėl MMA metodikos numatytas liepos 24 d. Kitas Trišalės tarybos posėdis planuojamas rugpjūčio 28 d. Jame taip pat bus svarstomas komisijų, komitetų, laikinųjų darbo grupių, veikiančių prie Trišalės tarybos, atnaujinimo klausimas.

LPSK Trišalėje taryboje atstovavo LPSK pirmininkė I. Ruginienė, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų  profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė ir Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininko pavaduotoja Dalia Jakutavičė.

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!