Vakar Europos profesinių sąjungų konfederacija paskelbė gaires teisingesniam perėjimui prie mažo anglies dioksido kiekio ekonomikos.

Dokumente „Profesinių sąjungų prisidėjimas prie klimato veiksmų teisingesniam perėjimui“ pateikiama:

  • rekomendacijos dėl ekonominės diversifikacijos ir pramonės politikos, reikalingų ateities įgūdžių, socialinės apsaugos bei socialiai teisingo perėjimo suvaldymo;

  • informacija, kaip profesinės sąjungos gali įsitraukti į klimato problemų sprendimų politiką nacionaliniu lygiu;

  • inovatyvių projektų pavyzdžiai, įkvepiantys teisingį perėjimą.

 

Kaip to pasiekti? Tarp pagrindinių siūlymų – šie:

  • skatinti ekonomikos diversifikaciją regionuose ir labiausiai paveiktose pramonės šakose;

  • sektoriniu ir kompanijų lygiu derėtis dėl susitarimų, atliepiančių įgūdžių poreikio evoliucijai, ir sektorinių įgūdžių tarybų kūrimo;

  • užmegzti dialogą su visomis aktualiomis suinteresuotomis pusėmis ir regioninėmis institucijomis, kad būtų identifikuotas ir suvaldytas kovos su klimato kaita politikos socialinis poveikis;

  • skatinti adekvačių socialinės apsaugos sistemų įsteigimą.

 

Publikuotame dokumente aiškiai pamatoma, kad daugiau nei su puse profesinių sąjungų nebuvo konsultuotasi dėl sektorinių dekarbonizavimo strategijų. Antra vertus, daugiau nei su 75 proc. konsultuotasi dėl ilgalaikės dekarbonizavimo strategijos 2050.

Pasak ETUC konfederacinės sekretorės Montserrat Mir, kova su klimato kaita stipriai pakeis ekonomiką ir darbo rinką – tiek su gerosiomis, tiek su potencialiai kenksmingomis pasekmėmis. Dėl to būtina suvaldyti pokyčius ir siekti socialiai teisingo perėjimo.

Naujos ETUC gairės koncentruojasi į politikas, iniciatyvas ir valdymo praktikas aktualias teisingam perėjimui. Dienos pabaigoje mūsų pagrindinė žinutė yra ta, kad teisingo perėjimo nebus be darbuotojų dalyvavimo. Primesti sprendimai neveikia – mums reikia dialogo siekiant progreso.“

Šį dokumentą galite rasti čia (anglų k.).

Nuotrauka iš „Pixabay.com“