VI-asis LPSK suvažiavimas

Šiandien, gegužės 11 d., Vilniuje vyko VI-asis Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) suvažiavimas.

Renginys prasidėjo LPSK pirmininko Artūro Černiausko pristatyta LPSK veiklos ataskaita už ketverius metus. Pranešime glaustai papasakota apie svarbiausius nuveiktus darbus.

Vėliau sekė svečių iš Lietuvos ir užsienio sveikinimai.

Tiek socialiniai partneriai, tiek kolegos pabrėžė socialinio dialogo ir bendradarbiavimo svarbą. Profesinių sąjungų indėlis gerinant darbuotojų situaciją bei siekiant mažinti socialinę ir ekonominę atskirtį šalyje nenuginčijamas. Vis tik netrūksta ir iššūkių. Kad juos įveiktume, privalome aiškiai išskirti prioritetines kryptis, siekti kuo konstruktyvesnio bendradarbiavimo tarp profesinių sąjungų ir stiprinti socialinį dialogą tarp socialinių partnerių.

Bene laukiamiausia dalis: kandidatų į LPSK pirmininko|ės ir generalinio|ės sekretoriaus|ės pozicijas prisistatymai bei po jų sekusi LPSK priklausančių šakų delegatų klausimų sesija. Priminsime, kad į į pirmininko poziciją pretendavo Artūras Černiauskas ir Inga Ruginienė, į generalinio sekretoriaus – Janina Matuizienė ir Egidijus Milešinas.

Vadovybę iš 28 LPSK priklausančių šakų teisę rinkti turėjo 157 į LPSK VI-ąjį suvažiavimą užsiregistravę delegatai. Naująja pirmininke tapo Inga Ruginienė, generaline sekretore perrinkta Janina Matuizienė.

 

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!