Minimalių saugumo standartų užtikrinimas ES policijos pareigūnams

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos (LTPF) pirmininkė Loreta Soščekienė dalyvavo konferencijoje Bulgarijoje, Sofijoje, kur buvo pristatyti Europos policijos profesinės sąjungos (EPU) projekto „Minimalūs standartai maksimaliam saugumui“ pirmojo etapo rezultatai.

Šio Europoje įgyvendinamo projekto tikslas – užtikrinti minimalius uniformų, aprūpinimo įranga, rengimo ir perkvalifikavimo standartus visiems Europos policijos pareigūnams.

Atlikta analizė, suteikusi galimybę objektyviai palyginti, parodė, kad policijos pareigūnų (patrulių) padėtis Europos policijos profesinės sąjungos valstybėse narėse stipriai skiriasi. EPU vykdančiosios direktorės Jacqueline Hirt teigimu, daugiausia problemų pastebėta pareigūnų rengime ir perkvalifikavime.

Apibendrinant pagrindines projekto išvadas, pažymėtina, kad aprūpinimas įranga ir jos kokybe dažnai nėra pakankamas. Daugiausia problemų dėl to pastebėta Rytų Europoje. Pažymėtina, kad daug šalių policininkai neaprūpinami neperšaunamomis ir neperduriamomis liemenėmis. Kai kuriose valstybėse uniformų „tarnavimo“ laikas nepagrįstai ilgas (pavyzdžiui, Serbijoje – 7-8 metai), nors vidurkis Europoje – 3-4 metai. Taip pat dar daug kur pareigūnams uniformos nepakeičiamos, jei sudėvimos ar suplėšomos.

Kaip minėta, aprūpinimas įranga labai skiriasi. Visur atrasime tik ginklą, antrankius ir policininko lazdą, bet tai ir viskas. Nors patruliai turėtų būti aprūpinti pipirinėmis dujomis, tazeriais, tai rasime ne visur. Kai kuriose valstybėse jie nėra aprūpinami būtina komunikacijos technika – nesuteikiama net racijų, ką jau kalbėti apie darbo mobiliuosius telefonus. Taip pat dažnai tinkamai neaprūpintos ir policijos transporto priemonės. Pagal projekto rezultatus Danijos, Vokietijos ir Ukrainos policijos automobiliai aprūpinti gerai, Serbijos, Bulgarijos, Bosnijos – blogai, o visos kitos tirtos šalys nukrenta į „vidutiniškai aprūpintų“ kategoriją.

Antrasis projekto etapas orientuosis į socialines ir ekonimines policininkų darbo aplinkybes (atlyginimus, dienpinigius ir kt.) bei socialinio saugumo sistemą (sveikatos priežiūrą, kompensacijas, pensiją ir kt.). Šiose srityse taip pat bus siekiama užtikrinti tam tikras „grindis“ visiems EPU šalių narių policijos pareigūnams.

EPU vertinimu, Europai susiduriant su nemažais šalių sienas peržengiančiais iššūkiais, būtina užtikrinti tinkamas policijos pareigūnų darbo sąlygas. Ignoruojant pareigūnų problemas, rizikuojama visuomenių saugumu. Norint užtikrinti reikiamą saugumo lygį ES, būtina skirti pakankamai finansinių išteklių ir dėmesio tiems, kurių tiesioginis darbas ir yra jį užtikrinti. Europos policijos profesinė sąjunga taip pat kviečia užtiktrinti geresnę biudžeto stebėseną ir didesnę atsakomybę už ES saugumo sektoriui skiriamas lėšas.

Šiuo metu ne tik Lietuvoje, bet ir kitose ES šalyse tenka stebėti nerimą keliančią tendenciją: gana daug policijos pareigūnų palieka tarnybą. Kodėl? Kitur jie gali nerizikuodami sveikata ir gyvybe gauti gerokai didesnį atlyginimą.

LTPF visiškai pritaria per konferenciją Vokietijos kolegų išsakytai pozicijai. Nauja įranga, automobiliai bei kiti dalykai negali būti perkami pareigūnų atlyginimų sąskaita. Būtent tokia yra Lietuvos situacija: iš per reformą policiją palikusių pareigūnų sutaupytų atlyginimų nėra daugiau mokama kitiems (nors darbo krūvis išaugo), bet lėšos leidžiamos ne pagal paskirtį. Taip kokybiškas pareigūnų aprūpinimas labai svarbus, bet tai reikia daryti ne tokiu būdu. Kitu atveju paprasčiausiai nebeliks kas naudotųsi tais naujaisiais pirkiniais.

Šaltinis: Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (LTPF)