Rytoj, antradienį, nuo 14 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyks Trišalės tarybos posėdis.

Tarp profesinėms sąjungoms aktualiausių klausimų Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas išskiria galimą nutarimo „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ keitimą ir Darbo biržos darbą po reorganizacijos.

Pasak A. Černiausko, pirmasis klausimas itin svarbus transporto sektoriui. Kol kas darbo sutartyse galima nustatyti, kad dienpinigiai vairuotojams apskritai nebūtų mokami, tad išlieka rizika, jog dalis darbdavių tuo pasinaudos. Profesinės sąjungos siekia tai pakeisti.

Deja, darbo rinkoje vis dar per dažnai vadovaujamasi posakiu „kam mokėti, jei galima nemokėti“. Tokiu atveju darbuotojai ne tik atsiduria prastesnėje finansinėje padėtyje, bet ir rizikuojame, kad transporto sektoriuje bus dempinguoti atlyginimai. Gal lietuviai neis dirbti už mažus pinigus, bet atsiras tai sutinkančių daryti darbuotojų iš trečiųjų šalių“, – atkreipia dėmesį A. Černiauskas.

Kitas svarbus aspektas – Lietuvos darbo biržos pertvarka. Šiandienos posėdyje jos direktorė Ligita Valalytė informuos apie institucijos veiklą po reorganizacijos ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais. „Svarbu, kaip dirbs prie jos veikianti Trišalė taryba. Kol kas ji nėra tokia produktyvi, kokios norėtume. Tikimės po pertvarkos tai pasikeis“, – sako LPSK pirmininkas.

Trišalės tarybos posėdyje taip pat bus pristatytos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengtos Lietuvos darbo rinkos ir socialinės politikos peržiūros ataskaitos išvados ir rekomendacijos bei aptariamas Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo Lietuvoje ataskaitos projektas. Taip pat bus tariamasi dėl socialinių partnerių atstovų delegavimo į Tarptautinės darbo konferencijos 107-ąją sesiją.