Mielieji, sveikiname su Kovo 11-ąja, su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!

1990-aisiais Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą. Juo atstatytas 1918-ųjų Lietuvos Nepriklausomybės aktas, panaikintas 1940-aisiais į Lietuvą įsiveržus priešiškoms jėgoms.

Šiandien švenčiame ypatingą dieną, kai visam pasauliui dar kartą paskelbėme, jog žengsime laisvos Lietuvos keliu. Iš kartos į kartą perduodama laisvės dvasia ir toliau tesuteikia mums tvirtybės lemiamų sprendimų akivaizdoje, kad neprarastume kelio, nepamestume iš akių savų tikslų.

Su Kovo 11-ąja! Su ypatinga švente, kuri mums kaskart primena, kad turime daug kuo didžiuotis!