Ekspertai SADM diskutavo apie Europos ekonominių socialinių teisių ramstį ir jo įgyvendinimą

Vasario 1 d., ketvirtadienį, įvyko Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) narių, atstovaujančių Lietuvai, bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovų susitikimas tema „Europos ekonominių socialinių teisių ramstis ir jo įgyvendinimas“.

Susitikime dalyvavo Europos komisijos atstovybės Lietuvoje ekonomikos valdysenos pareigūnas Jonas Rasimas, kurio pranešime pagrindinis dėmesys skirtas Europos socialinių teisių ramsčio sąsajoms su socialine ir užimtumo sritimis. Pranešėjas pabrėžė, kad ypatingai kritinė situacija Lietuvoje, lyginant su kitomis šalimis yra pajamų nelygybės srityje. Rengiant šalies Nacionalinę reformų programą, būtina įtraukti ne tik šį klausimą, bet ir tokius svarbius klausimus kaip darbuotojų komandiravimas, profesinio bei asmeninio gyvenimo pusiausvyra. Ypatingas dėmesys ateityje bus skiriamas išorės ir vidaus saugumui.

Viceministras Eitvydas Bingelis pristatė Lietuvos poziciją socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo klausimu, ypatingai išskirdamas 6 pozicijas:

  • Būsto parama benamiams
  • Didesnis dėmesys ilgalaikei priežiūrai
  • Neįgaliųjų įtraukimas
  • Minimalių pajamų didinimas
  • Vaikų priežiūros gerinimas ir parama vaikams
  • Socialinio dialogo stiprinimas.

EESRK narė Daiva Kvedaraitė informavo, kad priimta EESRK pozicija tik patvirtina, jog visos aukščiau minėtos temos yra svarbios, tačiau Europos socialinis ramstis apima daug platesnius dalykus – tai ir švietimas, mokymasis visą gyvenimą, lyčių lygybės klausimai, aktyvaus užimtumo rėmimas, teisingas darbo užmokestis, socialinio dialogo ir darbuotojų įtraukimo skatinimas, dėmesys sveikatos apsaugai ir t. t.

Vėliau vyko diskusija, kuri parodė, kad šie klausimai svarbūs visiems socialiniams partneriams.  Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai susitikime atstovavo EESRK narė Irena Petraitienė ir jos pakaitinė narė Janina Matuizienė.

LPSK informacija

 

Daugiau informacijos šiais klausimais, pateiktos SADM puslapyje, galite rasti čia.