Imuniteto valdybos vadovas Elanas Jablonskas: Standartai: vadovas už savo nekompetenciją bei netinkamą sprendimą buvo pažemintas pareigose, šioje vietoje jokių viengubų ar atskirų standartų nematau ir jų nėra“.

Gal tada tai meilė?

Apie ką aš čia? Ogi apie lygesnius tarp lygių, kurių Lietuvoje, deja, nestinga. Jei konkrečiai – apie vieną tokį prisidirbusį ir pareigose pažemintą Telšių pareigūną Egidijų Meižį, kurį jo buvęs vadas Remigijus Rudminas labai jau myli ir globoja.

Vis galvoju, kaip kitaip logiškai paaiškinti Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovo R. Rudmino ypatingai atlaidų ir palankų elgesį su savo pavaldiniu – buvusiu Naujosios Akmenės policijos komisariato vadovu E. Meižiu? Nepaisant drausminės nuobaudos, pastarasis iš pareigų atleistas abipusiu susitarimu išmokant jam 6 mėnesių (!) vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę kompensaciją iš įstaigai skirtų asignavimų. Nuskilo žmogui, sakyčiau. Bene ankstyvos Kalėdos atėjo su į Kalėdų senelio amplua įsijautusiu R. Rudminu?

Dvigubi standartai? Nejuokaukit, policijoje dvigubų standartų nėra (kaip ir Sovietų Sąjungoje sekso). Juk pats gerb. Imuniteto valdybos vadovas E. Jablonskas patikino! Negi mes, paprasti piliečiai, drįstume tuo suabejoti? Tad ir sakau – kas dar gali čia slypėti, jei ne meilė? Kaip dar įmanoma paaiškinti tokį aklą atlaidumą ir dosnų pamylėjimą?

Negana to, apie savų nusižengimus – pavyzdingai nutylima. Kaip rašo „Šiaulių kraštas“, apie aukš­to sta­tu­ti­nio pa­rei­gū­no nu­si­žen­gi­mą po­li­ci­jos va­do­vy­bė ofi­cia­liai nein­for­mavo vi­suo­me­nės be­veik du mė­ne­sius!

Praėjusią savaitę „Šiaulių krašte“ pasirodė publikacija apie tai, kodėl Naujosios Akmenės policijos komisariato vadovas E. Meižys pažemintas pareigose. Pasak straipsnio autoriaus, kaip Telšių AVPK Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas E. Meižys pradėjo dirbti lapkričio 20 d.

Vis dėlto išties nesolidu vyresniajam komisarui E. Meižiui buvo vyriausiojo tyrėjo pareigose darbuotis. Naujoji Akmenė – mažas miestelis, dar užjuoks negyvai – nebus kur akių dėti. Tačiau, kaip sakoma vienoje geroje knygoje, nėra padėties be išeities. Taigi, dar prieš lapkričio 30 d. „Šiaulių krašte“ pasirodžiusią publikaciją E. Meižys buvo atleistas iš pareigų (priminsiu, nepaisant nuobaudos tai įvyko abipusiu susitarimu, išmokant jam 6 mėnesių VDU dydžio išeitinę kompensaciją). Susitarimą dėl atleidimo R. Rudminas (dar kitaip žinomas kaip Telšių Kalėdų senelis) pasirašė lapkričio 23-ąją.

Kai žurnalistai, pareigūnai ar profsąjungų atstovai pasipiktinę ima klausti, kaipgi gali vykti tokie dalykai, vietiniai kunigaikštukai tenumoja ranka. Esą ko čia lendame ir ramiai dirbti trukdome…

Skambūs šūkiai, diskusijos apie policijos pareigūnų etiką ir moralę – kam visa tai? Ko gero, ne tiems išrinktiesiems, artimiems Imperatoriui, o eiliniam sąstatui. Išrinktieji tvarkosi, kaip nori, pamalonina tuos, kurie jiems patinka, o į kitus – nusispjauti. Šunys loja, karavanas eina. Tokios tradicijos, taip jau vyksta metai iš metų – anksčiau niekas nieko nesugebėjo padaryti, viskas nutils ir šiandien.

Dėl tokio požiūrio turime, ką turime: istorija su laiminga pabaiga išrinktiems, bet, gink dieve, jokių dvigubų standartų.

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė