ES socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimas darbo vietų ir ekonomikos augimo klausimais

Šiandien Geteborge, Švedijoje, vyksta pirmasis per 20 metų ES socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimas darbo vietų ir ekonomikos augimo klausimais. Jame dalyvaujantys ES institucijų pirmininkai, ES valstybių ar vyriausybių vadovai, socialiniai partneriai ir kiti pagrindiniai suinteresuotieji subjektai diskutuos, kaip skatinti sąžiningų darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą Europos Sąjungoje.

Socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimo proga Europos Parlamentas, Taryba ir Europos Komisija kartu paskelbs Europos socialinių teisių ramstį, pabrėžiant bendrą ES vadovų įsipareigojimą remti ir skatinti pagal šį ramstį įtvirtintus 20 principų ir teisių, tokių kaip lyčių lygybė, lygios galimybės, švietimas, mokymas ir mokymasis visą gyvenimą, socialinis dialogas ir darbuotojų įtraukimas, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, neįgaliųjų įtrauktis. Apie šį socialinių teisių ramstį visų pirma paskelbė Komisijos Pirmininkas J.–C. Junckeris savo 2015 m. pranešime apie Sąjungos padėtį, o 2017 m. balandžio mėn. pristatė Komisija.

Susitikimo metu ES valstybių ar vyriausybių vadovai taip pat aptars švietimo ir kultūros sričių ateitį, atsižvelgiant į Europos Komisijos lapkričio 14 d. išdėstytą viziją, kaip iki 2025 m. sukurti Europos švietimo erdvę.

Šis aukščiausiojo lygio susitikimas yra platesnio masto diskusijų apie Europos ateitį svarbus etapas, kurio pradžia yra Europos Komisijos baltoji knyga ir Komisijos Pirmininko J.–C. Junckerio Vieningesnės, stipresnės ir demokratiškesnės Sąjungos kūrimo planas.

Prieš būsimą Socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimą Komisijos Pirmininkas J.–C. Junckeris kalbėjo:

Europa pamažu užverčia ekonomikos krizės laikotarpio puslapį, tačiau ji dar neįveikė didžiausios kada nors buvusios socialinės krizės. Iššūkiai, su kuriais susiduriame, yra jaunimo nedarbas, nelygybė ir darbo rinkos pokyčiai. Geteborge turėsime išskirtinę galimybę ieškoti bendrų sprendimų. Tai turėtų būti labai svarbus įvykis – paskelbdami Europos socialinių teisių ramstį, rodome savo bendrą įsipareigojimą saugoti ir puoselėti teises į lygybę, sąžiningumą ir galimybes, kurios mums visiems yra svarbios ir kurios turi būti užtikrintos visiems piliečiams. Tai taip pat turi būti pirmas iš daugelio žingsnių šia kryptimi.

Renginio įvadinę dalį rasite čia:

Diskusija dėl darbo ateities ES:

Daugiau informacijos: http://europa.eu/!HM39Yn

Šaltinis: Europos Komisija/ Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje