Europos policijos sąjunga (EPU), įgyvendindama Minimalių standartų maksimaliam saugumui projektą 15 Europos valstybių, atliko situacijos analizę ir paskelbė rezultatus.

Šio projekto tikslas – pagerinti ir suvienodinti pareigūnų uniformų, įrangos ir apmokymų situaciją. Deja, vis dar per dažnai policijos pareigūnai žūsta ar yra sunkiai sužeidžiami dėl netinkamo aprūpinimo.

 

Taigi, EPU atlikta analizė parodė, kad:

 • yra didžiulių skirtumų tarp policijos pareigūnams darbui suteikiamų uniformų ir jų kiekio;
 • dažniausiai pareigūnams nesuteikiamos neperšaunamos, dūriams atsparios liemenės;
 • kai kurios Rytų Europos valstybės turi nepateisinamai ilgą uniformų naudojimų trukmę (pavyzdžiui, Serbijoje jos dėvimos 7-8 metus, kai dauguma analizuotų šalių – tik 3-4);
 • kai kuriose šalyse nesuteikiama uniformos pakaita, jei ji nunešiojama ar sugadinama;
 • skirtingose šalyse stipriai skiriasi suteikiama bazinė pareigūnų įranga;
 • nors nacionaliniuose valstybių įstatymuose nurodoma, kad policijos pareigūnai turėtų būti aprūpinti pipirinėmis dujomis ir tazeriais, kai kuriose šalyse tai nedaroma;
 • visose analizuotose valstybėse pastebėta, kad taip pat neaprūpinami būtinais komunikacijos prietaisais, pavyzdžiui, racijomis (daugumoje valstybių pareigūnai naudojasi kokio nors tipo radijomis, bet jomis naudotis gauna tik per pamainas, tik trijose tirtų šalių jiems suteikiamos darbo komunikacinės priemonės nuolatiniam naudojimui);
 • dažnai suteikiamos prastos būklės, tinkamai neparūpintos transporto priemonės, kurios neretai kelia grėsmę ne tik keleiviams, bet ir kitiems eismo dalyviams; EPU priėjo prie išvados, kad danų, vokiečių ir ukrainiečių policijos automobiliai yra gerai aprūpinti, serbų, bosnių ir ir bulgarų – neaprūpinti, kitų šalių – vidutiniškai aprūpinti;
 • toksiškas švino karbonatas vis dar naudojamas teismo ekspertizės komandų, nors jo industrinis panaudojimas uždraustas;
 • tik keliose tirtose valstybėse pareigūnai, priklausomai nuo jų pozicijos ir siekių, papildomai apmokomi (pavyzdžiui, komunikacijos, pirmosios pagalbos, užsienio kalbų, informacinių technologijų, klastotų dokumentų atpažinimo ir kitų aktualių įgūdžių);
 • taip pat pastebėta, kad daug pareigūnų rizikuoja apsikrėsti užkrečiamomis infekcinėmis ligomis (ypač tie, kurie dirba su pabėgėliais), nes pareigūnai nepaskiepijami, jiems laiku nesuteikiamos tinkamos medicinos paslaugos.

 

Parengta pagal EPU atliktos analizės rezultatus