Gerbiamieji,

bendras darbas suteikia motyvaciją veikti ir skatina norą tobulėti. Suvienyti jėgas bendram tikslui visada buvo ir bus efektyviausias sprendimas tiek valstybės valdyme, tiek piliečių teisių ir laisvių užtikrinime.

Vertindamas Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos misiją, nuoširdžiai dėkoju už Jūsų reikšmingą indėlį jungiant ir atstovaujant Lietuvos dirbantiesiems, ginant jų darbo ir socialines teises bei kovojant už jų gerovę.

Noriu pabrėžti, kad vienas pagrindinių šios Vyriausybės tikslų – nuoseklus ir kryptingas šalies gyventojų gerovės ir gyvenimo lygio didinimas, stiprinant ekonominio augimo bei socialinės raidos sanglaudą ir suderinamumą.

Esame pasiryžę (ką įrodo ir mūsų pasirašytas Susitarimas) veikti, tęsti pradėtus darbus ir toliau ryžtingai gerinti darbuotojų socialinę apsaugą. Nuoširdžiai dėkojame Jums, mūsų partneriams už svarbų  palaikymą, įgyvendinant esminius Vyriausybės programoje užsibrėžtus tikslus: skurdo mažinimą, pensijų sistemos reformą, naujų darbo vietų  kūrimą ir bendros gerovės Lietuvoje užtikrinimą.

Lietuvos valstybės pažanga ir ateitis neabejotinai priklauso ir nuo Jūsų – profesinių sąjungų.

Vertindami Jūsų visas iniciatyvas ir aktyvumą, siekius būti išgirstais, esame atviri ir suprantame, koks yra svarbus dialogas būtinų pokyčių temomis.

Būdami atsakingi partneriai, kartu ieškokime veiksmingiausių sprendimų, kaip pasiekti dar reikšmingesnį Lietuvos valstybės postūmį.

Linkiu šiandien visiems produktyvaus Tarybos posėdžio, sklandaus sprendimų priėmimo. Tikiu, kad šie sprendimai gali būti gyvybingi, realiai veikti bei ženkliai prisidėti prie Lietuvos valstybės pažangos.

 

Pagarbiai –

Saulius Skvernelis