Vakar, spalio 10 d., sudaryta Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų federacijos ir Transporto darbuotojų federacijos bendradarbiavimo sutartis ir įkurta jungtinė atstovybė. Ją pasirašė pirmininkai Bronius Bučelis ir Algirdas Markevičius.

Spalio 11 d. vyko susitikimas su Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidiumu. Jame aptartos tolesnio bendradarbiavimo galimybės rengiant kolektyvinį šakinį susitarimą ir ruošiant bendrą veiksmų planą.

Pasak B. Bučelio, abi federacijas aktyviau bendradarbiauti pastūmėjo neseniai įsigaliojęs naujas Viešųjų pirkimų įstatymas. Tai tiesiogiai paveiks tiek „Vilniaus viešąjį transportą“, tiek bendrovę „Kauno autobusai“. Susivienijus siekiama sušvelninti neigiamus padarinius bendrovių darbuotojams.

„Naujame Viešųjų pirkimų įstatyme numatyta, kad vidiniai sandoriai galios tik iki 2019 m. sausio 1 d. Problema ta, kad privačios keleivinio transporto įmonės atsiduria kur kas palankesnėje padėtyje konkuruojant viešųjų pirkimų konkursuose. Tai veda prie bendrovių žlugdymo, – pažymi B. Bučelis. – Jau matėme, kaip dėl to nukentėjo „Vilniaus viešasis transportas“, kai paskelbus konkursą dėl maršrutų laimėjo „Rigas mikroautobusų satiksme“ ir „Transrevis“, abi – Latvijos kompanijos.“

Priminsime, kad bendrovei „Vilniaus viešasis transportas“ dalyvaujant viešųjų pirkimų konkurse, ji neteko 18 proc. maršrutų. Reorganizacijos metu atleista daugiau kaip 100 darbuotojų.

Taip pat aiškiai pastebimas kai kurių privačių keleivinio transporto įmonių, dažniausiai galinčių pasiūlyti žemesnes kainas nei savivaldybių keleivinio transporto įmonės, įsigalėjimas. Savivaldybių įmonės internetiniuose puslapiuose skelbia savo finansinius duomenis, tuo metu privačios kompanijos to neturi daryti. Taip iš pat pradžių sudaromos nelygios konkurencinės sąlygos. Profesinės sąjungos nuogąstauja, kad, atėjus privačiam keleiviniam transportui, bus žlugdamos savivaldybių įmonės. Tai reiškia grėsmes darbuotojams, reorganizuojant įmones.

„Kadangi abi organizacijos priklauso Europos transporto federacijai, kartu ruošime įstatyminius aktus, siekdami, kad dėl pokyčių kuo mažiau nukentėtų keleivinio transporto sektorius; kad bendrovės nebūtų privatizuotos ir reorganizuotos išmetant daug „Vilniaus viešojo transporto“ ir „Kauno autobusų“ darbuotojų į gatvę. Apginti žmones – svarbiausias mūsų tikslas“, – sako B. Bučelis.

Bendradarbiavimo susitarime aptarta vienyti Lietuvos keleivinio transporto sektoriuje veikiančias profesines sąjungas, siekiant bendromis jėgomis efektyviau įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir užduotis. Šalys įsipareigoja nekonkuruoti tarpusavyje, teikti bendrus pasiūlymus valdžios instancijoms dėl keleivinio transporto sektoriaus darbuotojų darbo sąlygų gerinimo ir formuoti bendrą poziciją keleivinio transporto sektoriaus darbuotojams aktualiais klausimais.