Lietuvos švietimo profesinė sąjunga ir Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga, nuosekliai siekiančios geresnių vaikų ugdymo bei pedagogų darbo sąlygų, kategoriškai nepritarė Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) planams keisti higienos normas, kas leistų savivaldybėms ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo įstaigų grupėse padidinti vaikų skaičių iki 24.

Tokios iniciatyvos ministerija ėmėsi, norėdama patenkinti didžiųjų šalies miestų savivaldybių norus bet kokiomis priemonėmis į šias ugdymo įstaigas priimti visus to norinčius vaikus. Šiuo metu savivaldybės trūkstamų vietų problemą sprendžia ne tik ieškodamos patalpų naujoms grupėms atidaryti ar mokėdamos kompensacijas tėvams, leidžiantiems savo atžalas į privačius darželius, bet ir nelegaliai, t.y. pažeidžiant galiojančias higienos normas, priimdami daugiau vaikų nei numato teisės aktai.

Sveikatos apsaugos ministerija, pasinaudodama tuo, jog pedagogai atostogauja, pabandė švietimo profesines sąjungas palikti teisės akto projekto derinimo nuošalyje. Tačiau to padaryti nepavyko! Mūsų atstovai susitiko su ministerijos žmonėmis ir iš pirmų lūpų išgirdo siūlymo argumentus. Matyt, suprasdama savo argumentų silpnumą, taip ir nepasirodė susitikimą inicijavusi viceministrė Aušra Bilotienė Motiejūnienė. Iš dalyvavusių ministerijos specialisčių išgirdome aimanas, kad bent taip bandoma pagelbėti į darželius vaikų nesutalpinančioms savivaldybėms. Apie tai, kad tokiu būdu bus tik įteisintas jau dabar didesnis vaikų grupėse skaičius, bloginant jų ugdymo sąlygas, oponentės negirdėjo. Jos nedrąsiai bandė prieštarauti, jog padidinus vaikų skaičių grupėse, reikės priimti papildomą auklėtoją. Tačiau tiek profesinių sąjungų žmonės, tiek dirbantys ministerijoje puikiai žinojo faktą, kad net ir dabar Vilniuje nerandama 200 ikimokyklinio ugdymo auklėtojų, o pakeitus higienos normas, trūks jau daugiau nei 600.

Išanalizavę visą turimą informaciją bei įvertinę galimas naujovės įgyvendinimo pasekmes, švietimo profesinės sąjungos raštu išreiškė nepritarimą ministerijos pasiūlymui. Beje, analogišką nepritarimą SAM projektui yra išsakiusi ir Švietimo ir mokslo ministerija.

 

Raštas

LŠPS informacija