Baigtos kolektyvinės derybos UAB „Kauno autobusai“ dėl darbo užmokesčio indeksavimo

Liepos 31 d. UAB „Kauno autobusai“ Darbuotojų profesinė sąjunga baigė kolektyvines derybas dėl darbo užmokesčio indeksavimo.

Kolektyvinėse derybose darbuotojams atstovavo UAB „Kauno autobusai“ Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, teisininkė Jovita Jančiauskienė, įmonei – generalinis direktorius Mindaugas Grigelis, Technikos direktorius Remigijus Locaitis, vyriausioji buhalterė Rita Džiaugytė.

Kolektyvinės derybos bendrovėje buvo sėkmingos. Per jas šalys susitarė:

  • nuo rugpjūčio 1 d.  autobusų ir troleibusų vairuotojams 10 proc. pakelti valandinį tarifinį atlyginimą, 5 proc. – kintamojo atlyginimo dalį ir panaikinti vairuotojų skatinimo motyvacinį fondą;
  • Energetikos departamento darbininkams pakelti valandinį tarifinį atlyginimą 10 proc.;
  • kitiems darbuotojams pagal etatų sąrašą sutarta pagrindinį atlyginimą pakelti vidutiniškai 5 proc.

 

Nuo rugpjūčio 1 d. pakėlus darbuotojams atlyginimus, tai bendrovei su „Sodros“ mokesčiais kainuos:

  • autobusų ir troleibusų vairuotojams – 1,3 mln. eurų per metus;
  • darbininkams ir darbuotojams – 696 tūkst. eurų;
  • iš viso bendrovei su „Sodros“ mokesčiais  atlyginimų  pakėlimas atsieis 1 mln. 996 tūkst. papildomų išlaidų 2017 m.

Bendrovėje autobusų ir troleibusų vairuotojai sudaro 66 proc. visų darbuotojų, o jų darbo apmokėjimui skiriama beveik 70 proc. viso darbo užmokesčio fondo.  Nuo 2014 m. darbo užmokestis bendrovėje buvo didinamas vykdant Vyriausybės nutarimus dėl minimalios algos padidinimo ir motyvuojant darbuotojus ar jų grupes siekti aukštesnių darbo rezultatų. Vis tik, kadangi atlyginimai augo labai nežymiai, šiuo metu trūksta apie 70 troleibusų ir autobusų vairuotojų.

 

 UAB „Kauno autobusai“ Darbuotojų profesinės sąjungos informacija