A. Černiauskas: už pavėluotus išmokėti atostoginius – papildomos laisvos dienos

Ką reikia žinoti dėl atostogų, įsigaliojus naujam Darbo kodeksui? Pirma reikia atkreipti dėmesį į naują atostogų skyrimo tvarką.

Pagal nuo liepos 1 d. įsigaliojusį naują DK įmonėje ar įstaigoje turi būti sudaroma atostogų suteikimo eilė (atostogų grafikas) metams, kur nurodomos darbuotojų atostogos nuo birželio 1 d. iki kitų metų gegužės 31 d. Vis tik per kolektyvinę sutartį ar darbdavio ir darbo tarybos susitarimą galima susiderėti kitaip.

Paprastai tariant, atostogų suteikimo eilė gali būti sudaroma ir ne visiems metams, jei tik darbdavys ir darbuotojai bendrai nusprendžia elgtis kitaip. Pavyzdžiui, eilė gali būti sudaroma tik vasarai ar pusei metų, o kitu laikotarpiu, kai nėra daug atostogauti norinčių žmonių, darbuotojai ir toliau gali kreiptis su atostogų prašymais, kurie bus svarstomi ir patenkinti arba ne. Sudarant kasmetinių atostogų suteikimo eilę, prioritetas teikiamas nėščių darbuotojų ir darbuotojų, auginančių bent vieną vaiką iki trejų metų; darbuotojų, auginančių bent vieną vaiką iki keturiolikos metų ar neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų; darbuotojų, auginančių du ir daugiau vaikų; darbuotojų, paskutiniais kalendoriniais metais atostogavusių mažiau negu dešimt darbo dienų, ir darbuotojų, turinčių nepanaudotų kasmetinių atostogų už praėjusius darbo metus, pageidavimus.

Kitas svarbus dalykas – nedarbingumo suteikimas prieš pat atostogas. Ką daryti, jei darbuotojas suserga ir gauna nedarbingumo lapelį ar susiklosto kitos aplinkybės, kad jam ir taip turi būti suteikiamos nemokamos atostogos, ir šios dienos „persidengia“ su kasmetinėmis atostogomis? Tokiu atveju darbuotojo kasmetinių atostogų pradžia pasislenka tiek, kiek jis serga, bet ne ilgiau kaip eilėje nurodyta atostogų pabaiga. Tai svarbu, kad nesugriūtų atostogų suteikimo eilė įstaigoje ir nenukentėtų nei darbdavio, nei kitų darbuotojų interesai. Taigi, tokiu atveju anksčiau numatytų kasmetinių atostogų pradžia gali pasislinkti, bet pabaiga – ne.

Kas nutinka su nepanaudotomis dienomis? Jos persikelia ir prisideda prie kitų atostogų. Nors jos turėtų būti išnaudotos tais pačiais metais, bet, darbuotojui paprašius, gali būti pridėtos ir prie kitų metų atostogų.

Galiausiai svarbu paminėti, kas pagal naują DK nutinka, jei darbdavys laiku, t. y. paskutinę darbo dieną prieš atostogas, darbuotojui neišmoka atostoginių. Tai reiškia, kad už tiek dienų, kiek  pavėluota atsiskaityti, pailgėja darbuotojo atostogos. Kad jas gautų, pasibaigus atostogoms, darbuotojas per tris dienas dėl to turi kreiptis į darbdavį. Šis laikas prisidės prie kitų metų kasmetinių atostogų. Svarbu nepavėluoti pareikšti pretenzijų, kitaip tos dienos išgaruos ir kitos atostogos nebus pailgintos.