Jaunimo iniciatyvos – nuo šaknų (vaizdo įrašas)

Žvelgiant nacionaliniu lygmeniu, ne visada lengva tinkamai atliepti kiekvieno šalies regionų lūkesčius, padėti spręsti jiems aktualias problemas. Natūralu, apie savus reikalus, savo problemas bei tikslus geriausiai nusimano vietiniai, kitaip tariant, konkrečiose įmonėse veikiančios profesinės sąjungos.
Asociacija „LPSK Jaunimas“ imasi iniciatyvos suaktyvinti įmonėse įsteigtų profesinių sąjungų jaunimą, įgalinti juos burtis ir lokaliai įgyvendinti jiems aktualius planus, „perduoti“ sumanymus „iš apačios į viršų“. 
„Atsispirkime nuo pat profesinių sąjungų šaknų. Patys prisiimkime daugiau atsakomybės konstruojant modelį ir konstruktyviau siekime tikslų. Mes tikime, kad tai prisidės stiprinant visą LPSK“, – mano asociacijos „LPSK Jaunimas“ Tomas Jakutavičius.