Trišalė taryba: pristatymai, nuvylę profesines sąjungas

Spalio 6 d. įvyko LR trišalės tarybos (TT) posėdis, kuriame pristatyta TT sekretoriato reorganizavimo ataskaita ir socialinio modelio dalių Socialinis draudimas bei Užimtumas teisės aktų projektai.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) Darbo departamento Socialinės partnerystės skyriaus vedėjas Arvydas Ramelis pristatė TT sekretoriato reorganizacijos ataskaitą. Pasak jo, nuo 2014 m. lapkričio 1 d., kai sekretoriato funkcijos perduotos SADM, įvyko nemažai teigiamų pokyčių, pavyzdžiui, darbuotojai dirba tik su tiesioginėmis pareigomis susijusius darbus; posėdžiams organizuoti ir veiklai vykdyti sutaupyta apie 37 tūkst. eurų ir kt.

Vis dėlto profesinių sąjungų ir darbdavių atstovai ne taip džiaugsmingai sutiko šią ataskaitą. Jų manymu, LR trišalės tarybos sekretoriatas neturėtų būti SADM padalinys, mat taip jis neteko savarankiškumo, nors turėtų veikti kaip nepriklausoma tarnyba. Kita vertus, tokia reorganizacija Vyriausybės atstovų įvykdyta vienpusiškai, nepasitarus su socialiniais partneriais. Tačiau TT pirmininkaujanti ministerija įsitikinusi, jog nuomonių gali būti įvairių, tačiau Vyriausybei svarbiau lėšų taupymas ir valdymo efektyvumas.

Pasak LPSK pirmininko Artūro Černiausko, kalbant apie sutaupytas lėšas, nereikėtų apgaudinėti savęs: juk greičiausiai išlaidos Trišalės tarybos posėdžiams organizuoti yra perkeltos į SADM biudžetą, todėl toks ryškus „sutaupymas“.

Po audringų diskusijų Trišalės tarybos sekretoriato klausimu antroje posėdžio dalyje pristatyti socialinio modelio teisės aktų projektai, apimantys socialinį draudimą ir užimtumą.

Kitas LR trišalės tarybos posėdis – spalio 27-ąją.