Gegužės 20 d., paaiškėjus, jog socialinio modelio projekto teisės aktai skubos tvarka pateikti svarstyti Vyriausybei, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) kreipėsi į LR Prezidentę ir Vyriausybę su reikalavimu sustabdyti teisės akto projekto derinimo su institucijomis ir visuomene procedūras, kol dokumentas nebus suderintas su Lietuvos Respublikos Trišale taryba.

Socialinių partnerių ignoravimas bei projekto derinimas skubos tvarka, pažeidžiant teisės aktais nustatytus terminus, paneigė Lietuvos Respublikoje vykstantį socialinį dialogą ir pažeidė socialinės partnerystės principus.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija pripažino, jog pažeisti teisės aktų projektų rengimo reikalavimai ir terminas išvadoms pateikti pratęstas iki birželio 8 d. Be to, ministerija papildomai atkreipė dėmesį, jog LR trišalė taryba ir Darbo santykių komisija prie trišalės tarybos toliau svarstys Darbo kodekso projektą ir išvadas pateiks Seimui.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakymas: dokumentas_20150601134654015