Balandžio 15 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje įvyko naujojo Lietuvos Respublikos Darbo kodekso svarstymas. Jame dalyvavo Trišalės komisijos šalys – darbdavių, darbuotojų ir Vyriausybės bei darbo grupės, kuri kūrė šį projektą, atstovai.

Nors buvo numatyta aptarti socialinių partnerių pastabas dėl DK 1-64 str.,   tačiau per tris valandas vykusiame posėdyje pavyko išnagrinėti tik dalį jų.

Pirmieji DK straipsniai yra daugiau bendro pobūdžio nuostatos, tad galima teigti, kad vyko pakankamai principinės diskusijos, tačiau itin aršių diskusijų pavyko išvengti.

Viena iš stipriausių nesutarimo vietų buvo 37 str. (Susitarimas dėl nekonkuravimo), kurio 4 d. numatyta: „Darbuotojas, pažeidęs susitarimą dėl nekonkuravimo, privalo nutraukti konkuruojančią darbinę ar profesinę veiklą (sutartyje numatytam laikotarpiui), grąžinti gautą kompensaciją ir atlyginti darbdaviui padarytą žalą. Išankstiniai susitarimai dėl netesybų negalioja“.

Darbdavių atstovas advokatas Rimantas Stanevičius aktyviai gynė jų poziciją, kad nekonkuravimo įsipareigojimą pažeidęs darbuotojas mokėtų fiksuoto dydžio netesybas.

Kodekso rengėjas Tomas Davulis kaip savotišką kompromisą pasiūlė nustatyti trijų mėnesių vidutinių darbo užmokesčių dydžio baudą darbdavio naudai už nekonkuravimo įsipareigojimo pažeidimą, tačiau šis pasiūlymas netiko nei darbdavių, nei darbuotojų atstovams.

Darbuotojų interesams aktyviai atstovavo advokatai Nerijus Kasiliauskas ir Justas Vilys bei LPSK teisininkė Evelina Šilinytė. Taip pat darbuotojų atstovų pozicijoms puikiai atstovavo ir LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas bei profesinės sąjungos „Solidarumas“ vyr. teisininkas Petras Grėbliauskas. Kaip kvalifikuotas ir kompetentingas Valstybinės darbo inspekcijos atstovas susirinkimo metu ir Jonas Gricius.

 Kitas darbo grupės posėdis numatytas balandžio 20 d. Jame bus analizuojami šiame posėdyje neaptarti LR DK 52-64 str. (Darbo sutarties pasibaigimas). Tai – itin jautri sritis tiek darbuotojams, tiek darbdaviams, tikimasi itin atkaklios diskusijos ir debatų, nes būtent šio susirinkimo metu bus diskutuojama dėl išeitinių kompensacijų dydžio, įspėjimo termino prieš atleidžiant darbuotoją trukmės.

 Be to, Darbo grupė nustatė, jog pastabas dėl DK 65–127 str. socialiniai partneriai privalo pateikti raštu iki balandžio 25 d., jie bus svarstomi posėdyje, kuris vyks balandžio 28 d.

Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo interesams darbo grupėje atstovauja advokatas Justas Vilys. Savo pastebėjimus, pasiūlymus ar prašymus galite siųsti elektroniniu paštu justas@vilys.lt ir Jūsų poziciją stengsimės apginti bei tinkamai atstovauti darbo grupės posėdžio metu.

Darbo kodekso projektas yra paskelbtas internete:

http://www.socmodelis.lt/wp-content/uploads/Darbo-kodekso-projektas.pdf

 

Eugenija Šniutienė,

Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė