Lapkričio 17 d. vyko projekto „Lietuvos socialinio modelio, apimančio užimtumo didinimą, darbo santykių reglamentavimo tobulinimą ir socialinio draudimo tvarumą, sukūrimas“ tyrimo rezultatų pristatymas.

Socialinės atskirties (skurdo) mažinimo prioritetus ir priemones pristatė prof. dr. Laimutė Žalimienė. Apie minimalų krepšelį Lietuvoje papasakojo dr. Viginta Ivaškaitė–Tamošiūnė. Dr. Artūras Gataūlinas kalbėjo apie dirbančiųjų skurdo mažinimą.

Pagrindines Valstybinio socialinio draudimo tobulinimo kryptis pristatė prof. dr. Romas Lazutka, apie pensijų reformos alternatyvas – dr. Teodoras Medaiskis. O apie socialinio draudimo pensijų finansinio tvarumo subtilumus kalbėjo dr. Algirdas Bartkus.

Taip pat buvo tirtos užimtumo didinimo priemonės. Apie darbo vietų kūrimo trukdžius darbdavių akimis pasisakė doc. dr. Justinas Usonis. Prof. dr. Tomas Davulis nagrinėjo Darbo kodekso vaidmenį, gerinant užimtumo būklę Lietuvoje. Apie tai, kokių užimtumo formų reikia ir kokios yra, pasisakė dr. Ieva Povilaitienė. Laura Aidukienė aiškinosi, kaip gerinti užimtumo rodiklius,  pritraukiant užsienio ir vidaus investuotojus bei kuriant darbo vietas. Užimtumo rėmimo tobulinimo perspektyvas nušvietė prof. dr. B. Gruževskis, doc. dr. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė.