• 07_Sypsenu_fotosesija_2018_08_16_P.Gvildys_sumazinta_internetui
  • 15_Sypsenu_fotosesija_2018_08_16_P.Gvildys_sumazinta_internetui
  • 42_Sypsenu_fotosesija_2018_10_12_P.Gvildys_internetui
  • taisyklingas be logo

Naujienų Archyvas: 2013 gegužės

Geg31
Ukmergės rajono trišalė taryba

Renginyje dalyvaus Ukmergės meras Vydas Paknys, numatoma, jos Trišalės tarybos nariai aptars tri6al4s tarybos problemas ir ... plačiau

Geg31
Lietuvos kultūros darbuotojai įsteigė komitetą prie lr trišalės tarybos

2013 m. gegužės 28 d., lygiateisio trišalio bendradarbiavimo pagrindu, surengtas ... plačiau

Geg31
Akcija „šioje šalyje nėra vietos šešėliui“

Renginys skirtas prisidėti prie šalies gerovės ir didinti piliečių sąmoningumą apie ... plačiau

Geg30
Akcija „šioje šalyje nėra vietos šešėliui“

Akcija organizuojama Vilniuje, tačiau siekiame, kad simbolinė kova su šešėliniu ... plačiau

Geg30
Panevėžio greitoji su telefoniniais teroristais kovoja pasitelkusi vrm tinklą

Pasak vidaus reikalų ministro Dailio Alfonso Barakausko, pagrindinis projekto tikslas ... plačiau

Geg29
Darbo rinkos tendencijos. i-asis 2013-ųjų ketvirtis.

Užsitęsus žiemiškiems orams, nedarbas nuo metų pradžios augęs, kovo mėn. išliko ... plačiau

Geg29
Konferencija sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams

Konferencijos vieta – viešbučio „Europa City“ Didžioji konferencijų salė, ... plačiau

Geg27
Lpsk valdybos posėdis

Posėdžio metu numatoma aptarti šiuos klausimus: įvykdytų 2012 m. rugpjūčio 29 d. LPSK valdybos posėdžio nutarimų aptarimas ... plačiau

Geg27
Seminaras „moterys kauno gyvenime“

Konferencijoje paskaitas skaitė prof. dr. Jonas Vaičenonis, Vytauto Didžiojo universiteto Zigmantas Kiaupa, Vytauto Didžiojo ... plačiau

Geg24
Informacija apie grąžintas garantinio fondo lėšas

Gautas Garantinio fondo lėšas bankroto administratorius sutartyje, sudaromoje su ... plačiau