Vartodami elektrą gyventojai dar nepakankamai įvertina galimybes sutaupyti

Interneto konferencija surengta drauge su Lietuvos nacionaline vartotojų federacija. Jos vaizdo įrašą galite peržiūrėti paspaudę šią nuorodą


Nors Lietuvos nerasite tarp turtingiausių Europos Sąjungos valstybių, esame vieni neefektyviausių energijos vartotojų. Žinoma, tai nereiškia, jog lietuviai neprotingai vartoja daug elektros ar nemoka skaičiuoti. Tiesiog dažnai mums net į galvą nešauna, kad būdų ją tausoti yra išties nemažai.


Tai padaryti padeda ne tik energiją tausojantys elektros prietaisai. Pavyzdžiui, elektros lizduose palikti nenaudojami buities prietaisai ar technika – vieni iš nepastebimų energijos „rijikų“, už kurių „nugvelbtą“ energiją per metus sumokame gana dideles sumas.


„Vien pakeitę energijos vartojimo įpročius galime 20 procentų sumažinti vidutines išlaidas elektros energijai, o dar ir atnaujinę savo būsto elektros ūkį – net iki 40 procentų“, – teigia M. Vaskela.


 


Elektros, kaip ir kitų išlaidų, kontrolė pirmiausiai svarbi planuojant asmeninį biudžetą, tačiau yra ir kita svarbi priežastis pradėti sąmoningiau vartoti elektros energiją: pakeitę kasdienius įpročius ir racionaliau naudodami  gamtos išteklius, kurie būtini pačiai elektros energijos gamybai, prisidėsime prie anglies dvideginio (CO2) išmetimo į aplinką mažinimo.


 


„Apie 30 proc. visų elektros energijos sąnaudų Lietuvoje sunaudojama vartotojų namų ūkiuose. Pradėti taupyti galima nuo mažų dalykų – išjungti nenaudojamus prietaisus, atidžiau skaityti gaminio etiketes ar pasirinkti efektyvesnį prietaisą. Pirkdami energiją taupantį šaldytuvą, televizijos priedėlį ar elektros lemputę galite sutaupyti dvigubai daugiau, nei išleidžiate pačiam prietaisui“, – sako Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos vykdomo projekto (www.top-10.lt) vadovė Edita Petrauskaitė.


 


Vaizdo konferencija apie energijos taupymą – vienas iš daugelyje Europos valstybių organizuojamų Darnios energetikos savaitės renginių,  kuriuose propaguojamas efektyvus energijos vartojimas. Europos Komisija skatina rengti parodas, konferencijas, internetinius pokalbius ir laidas, organizuoti ekskursijas, atvirų durų dienas, seminarus, informacines kampanijas, koncertus ir kitokius renginius, kuriuose skatinama sužinoti daugiau apie darnų ir tausojantį energetikos vartojimą. Visuomenė skatinama naudoti mažiau elektros naudojančius prietaisus, rinktis aplinką tausojančias transporto priemones, kreipti į tai dėmesį renovuojant pastatus ir keisti energijos vartojimo įpročius. 


 


Darni energetika – esminis ilgalaikės Europos Sąjungos ekonomikos strategijos elementas ir kovos su klimato kaita priemonė. Europos Sąjunga iškėlė trejopą tikslą, kurio siekiama iki 2020 m.: 20 proc. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 20 proc. pagerinti energijos efektyvumą ir pasiekti, kad 20 proc. suvartojamos energijos būtų gaunama iš atsinaujinančių išteklių.


 


Nuoroda į vaizdo konferenciją: http://www.balsas.lt/naujiena/603733


 


 


Šaltinis:


www.lesto.lt