Radijo laida „nuo algos iki algos“

Laidoje dalyvauja:


Povilas Vytautas Žiūkas – Socialinių mokslų daktaras, LPSK ekspertas


 


Laidos tema:


Socialinio dialogo stiprinimas kolektyvinėmis derybomis, įtaka darbuotojui. Darbdavių ir profesinių sąjungų socialinės partnerystės mokymų svarba. Kolektyvinės sutarties raida. Socialinė partnerystė ES, socialinių partnerių vaidmuo. Socialinis dialogas ir tarptautiniai Lietuvos įsipareigojimai.


 


Laidos vedėjas – Česlovas Burba


 


Laidos galima klausytis šia saityno prieiga: http://www.lrt.lt/mediateka/tiesiogiai/lrtlt  


Klausimus galite pateikti šiais telefonų numeriais: (8 5) 233 1012, (8 5) 233 1013.


 


Radijo laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.


 


 


Radijo laidų koordinatorė


Kristina Rozenbergaitė