Pasirašyta žemės ūkio rūmų darbuotojų kolektyvinė sutartis

Derybos su Rūmų administracija prasidėtos praėjusių metų lapkričio mėnesį, tik šių metų birželį vainikuotos rezultatu – kolektyvinės sutarties pasirašymu tarp Žemės ūkio rūmų direktoriaus Vaido Pociaus ir darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko Alvydo Grigaliūno.


Derybos vyko ilgai, profesinės sąjungos komitetas paruošė kolektyvinės sutarties projektą, sudaryta darbo grupė iš profsąjungos ir administracijos atstovų. Vykstant deryboms Rūmų darbuotojų profesinė sąjunga įstojo į Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federaciją, jai vadovauja Regina Dapšytė ir Lietuvos profesinių sąjungų Kauno regioninį centrą, vadovas – Ramūnas Narbutas, ne tik pritarė siekiui paruošti ir pasirašyti kolektyvinę sutartį, bet ir svariai prisidėjo konsultuodami rūpimais klausimais.


Žemės ūkio rūmai, LR trišalėje taryboje atstovaudami darbdaviams, neturėjo savo darbuotojų profesinės sąjungos, kuri gintų jų interesams.


Pasirašiusi kolektyvinę sutartį darbuotojų profesinė sąjunga, tikisi tolesnio konstruktyvaus socialinio dialogo su administracija ir politine vadovybe, jų interesai ne visada sutampa su darbuotojų interesais. Didelė darbuotojų kaita, kvalifikuotų konsultantų praradimas, atskirų vykdomų programų finansavimo mažinimas arba visiškas nutraukimas kelią didelį visų susirūpinimą.


Kvalifikuoto specialisto paruošimas užima daug laiko ir yra nemaža investicija, todėl jų išsaugojimas suteikiant socialines garantijas – labai svarbus faktorius teikiant kokybiškas paslaugas žemdirbiams, kaimo bendruomenėms. 


Tikimės, kad sutartimi reguliuojami tarpusavio santykiai tarp darbuotojų kolektyvo ir Rūmų administracijos dėl darbo organizavimo ir apmokėjimo, darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo ir poilsio laiko bei kitų socialinių bei ekonominių sąlygų skatins tarpusavio supratimą gerbti bendras taisykles, laikytis įstatymų, Rūmų statuto, veikti sąžiningai, išmintingai, vadovaujantis teisingumo ir sąžiningumo principais, nepiktnaudžiauti savo teisėmis, būti lygiateisiais partneriais.


 


 


LR žemės ūkio rūmų darbuotojų


profesinės sąjungos informacija